MĒS NODROŠINĀM NEIEROBEŽOTU PIEEJU INFORMĀCIJAI
UN LABU LASĀMVIELU ATPŪTAI
Bibliotēkas paziņojumi:

Elektronisko dokumentu piegāde
Elektronisko dokumentu piegāde

Elektronisko dokumentu piegāde

Papildināts 2022. g. 14. februārī
FOTO / VIDEO / PDF / POWERPOINT
drukāt

Elektronisko dokumentu piegāde ir iespēja ikvienam interesentam saņemt sagatavotu informācijas kopu par sev interesējošu tēmu e-pastā.

Ar jautājumiem griezties pie Kuldīgas Galvenās bibliotēkas bibliogrāfes Aijas Kadeģes.

Kontaktinformācija:
E-pasts: aija.kadege@kuldiga.lv