MĒS NODROŠINĀM NEIEROBEŽOTU PIEEJU INFORMĀCIJAI
UN LABU LASĀMVIELU ATPŪTAI
Bibliotēkas paziņojumi:

Kuldīgas pilsoņu saraksts no 1569. gada līdz 1889. gadam

Papildināts 2022. g. 07. oktobrī
FOTO / VIDEO / PDF / POWERPOINT
drukāt
Kuldīgas pilsoņu saraksts no 1569. gada līdz 1889. gadam

2016. gadā Kuldīgas novada pašvaldība īstenoja projektu “Grāmatas “Kuldīgas pilsoņu saraksts no 1569. gada līdz 1889. gadam” dizaina un maketa izstrāde”, kura ietvaros sadarbībā ar Kuldīgas novada muzeja eksperti pētnieciskajā darbā Dainu Antonišku un mākslinieci, dizaineri Katrīnu Vasiļevsku tapa izdevuma elektroniskā un iespiestā versija.

Grāmatā iekļauts digitalizēts izdevumā Jahrbuch für Genealogie und Sphragistik, 1909 und 1910. Mitau. Gedruckt bei F.Steffenhagen und Sohn 1913 (oriģināls atrodams Misiņa bibliotēkā) publicētais Kuldīgas pilsoņu saraksts no 1569. gada līdz 1889. gadam ar Personu rādītāju, kā arī D. Antoniškas tulkotais izdevuma priekšvārds.

Izdevuma saturā ietvertās daļas:

  • Kuldīgas pilsētas rāte
  • Kuldīgas pilsētas pilsoņu saraksts un rātes līnija līdz 1889. gadam
  • Bürgerliste und Ratslinie der Stadt Goldingen bis zum Jahr 1889
  • Kuldīgas Pilsoņu saraksts – Personenverzeichnis.

Lai nodrošinātu vēsturiskās informācijas pieejamību, interesentiem iespiestās grāmatas eksemplāri ir pieejami Kuldīgas novada muzejā un Kuldīgas Vecajā rātsnamā, bet grāmatas elektroniskā versija pieejama Kuldīgas novada bibliotēku kopkatalogā un lasāma rakstam pievienotajā dokumentā.