Elektronisko dokumentu piegāde

2011. g. 10. oktobrī
Papildināts 2016. g. 14. janvārī

Elektronisko dokumentu piegāde ir iespēja ikvienam interesentam saņemt sagatavotu informācijas kopu par sev interesējošu tēmu e-pastā.

Ar jautājumiem griezties pie Kuldīgas Galvenās bibliotēkas bibliogrāfes Aijas Kadeģes.

Kontaktinformācija:
Aija Kadeģe;
E-pasts: aija.kadege@kuldiga.lv