MĒS NODROŠINĀM NEIEROBEŽOTU PIEEJU INFORMĀCIJAI
UN LABU LASĀMVIELU ATPŪTAI
Bibliotēkas paziņojumi:

EBSCO datubāzes

Papildināts 2019. g. 09. janvārī
FOTO / VIDEO / PDF / POWERPOINT
drukāt
EBSCO datubāzes

Kuldīgas Galvenā bibliotēka no 2019. gada janvāra saviem lietotājiem piedāvā pieeju paplašinātai daudznozaru EBSCO datubāzei. Līdz šim, piekļuve bija nozaru un literatūras e-grāmatu kolekcijai, bet šobrīd, drošu un uzticamu informāciju var meklēt arī akadēmisko rakstu un dažādu humanitāro, sociālo, eksakto un dabas zinātņu nozaru publikāciju datubāzēs. 

EBSCO Host ir daudznozaru elektronisko grāmatu un akadēmisko rakstu datu bāze, kurā pieejamas grāmatas angļu valodā. Tās ir iespējams lejupielādēt gan uz datora, gan mobilajām ierīcēm.

Lasītāji šo datubāzi var izmantot arī attālināti, tikai vispirms ir jāreģistrējas Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā un jāsaņem pieejas kodi bibliotēkā vai reģistrējoties attālināti no mājslapas sadaļā "Reģistrēties bibliotēkā".

Lai pieslēgtos datubāzei, lūdzu uzspiest uz šo attēlu:

  

Lai varētu lejupielādēt grāmatas savā datorā, nepieciešama Adobe Digital Edition programma, bet mobilajās ierīcēs - Bluefire Reader aplikācija. Pirms grāmatu lejupielādes jāizveido savs lietotāja konts. 

Pamācība e-grāmatu meklēšanai:
https://www.youtube.com/watch?v=QpSacVJJ6rE

Grāmatu lejupielāde:
https://www.youtube.com/watch?v=aZfdq2cM1U4

Lejupielādes uzsākšana:
https://goo.gl/f3hvRj

E-grāmatu pārsūtīšana uz mobilajām ierīcēm:
https://goo.gl/eai4Qi

 

KGB abonētās EBSCO kolekcijas un datubāzes:

eBook Public Library Collection – daudznozaru e-grāmatas no dažādiem izdevējiem, kā piemēram, Oxford University Press, Cambridge University Press, MIT Press, Harvard University Press, u. c.
Tematiskais aptvērums: māksla, ekonomika, izglītība, filozofija, sociālās zinības, tehnoloģijas un inženierzinātne, u. c.

Academic Search Complete  - viena no lielākajām, pasaulē noderīgākajām un plašākajām zinātniskajām daudznozaru datubāzēm ar vairāk nekā 8500 pilnu tekstu periodiskiem žurnāliem, no tiem 7 300 zinātniski izvērtētiem žurnāliem, kurā pieejamas vairāk kā 13,200 publikācijas, ieskaitot monogrāfijas, ziņojumus, konferenču materiāli. Datubāzes aptvērums ir no 1887. gada līdz mūsdienām.
Tematiskais aptvērums: humanitārās, sociālās, eksaktās un dabas zinātnēm (piemēram, politika, vēsture, psiholoģija, filozofija, ētika, literatūra, arheoloģija, astronomija, ģeogrāfija, bioloģija, ķīmija, matemātika, fizika u.c.)

ERIC - Bibliogrāfiska datubāze par izglītības un saskarnozaru jautājumiem un to veido ASV Izglītības resursu informācijas centrs (Educational Resource Information Centre).
Tematiskais aptvērums: izglītība, pedagoģija, psiholoģija

GreenFILE - datubāzē pieejama informācija par cilvēka darbības ietekmi uz apkārtējo vidi. Tajā iekļauti zinātniski un populārzinātniski žurnāli, kā arī valdības dokumenti, kuros pētīta individuālā, korporāciju, vietējo un valsts pārvaldes iestāžu ietekme uz apkārtējo vidi.
Tematiskais aptvērums: vides zinātnes, globālās vides izmaiņas, ekoloģiskā būvniecība, vides aizsardzība, bioloģiskā lauksaimniecība, enerģijas resursi u.c.

Health Source - Consumer Edition - datubāze ietver populāru un izglītojošu medicīnas žurnālu pilnus tekstus par dažādiem ar medicīnu saistītiem jautājumiem.
Tematiskais aptvērums: AIDS, vēzis, diabēts, veselīgs uzturs, bērnu kopšanu, sievietes veselība, sporta medicīna u.c.

Health Source: Nursing/Academic Edition - Datubāze, kurā iekļauti 550 pilnu tekstu žurnāli, tai skaitā 450 zinātniski recenzēti žurnāli un 850 anotēti žurnāli par medicīnas jautājumiem.
Tematiskais aptvērums: Slimnieku kopšana, veselības aizsardzība u.c.

Library, Information Science & Technology  - Informācijas un bibliotēkzinātnes pilnu tekstu datubāze, kurā iekļauti 460 žurnāli par bibliotekāra profesiju un dažādiem bibliotēku darba virzieniem.
Tematiskais aptvērums: informācija un bibliotēkzinātne (klasifikācija, kataloģizācija, informācijas menedžments, bibliometrija, tiešsaistes informācijas ieguve u.c.)

MasterFILE Premier - daudznozaru datubāze, kas radīta īpaši publiskajām bibliotēkām, kur tiek piedāvāti gandrīz 1,700 periodiskie pilnteksta izdevumi sākot no 1975. gada. Aptverot praktiski visas vispārējās intereses jomas, MasterFILE Premier pieejama arī plaša uzziņu grāmatu, vārdnīcu, attēlu, karšu, karogu kolekcijas.

MEDLINE - Bibliogrāfiska datubāze, kuru veido ASV Nacionālā Medicīnas bibliotēka. Tajā tiek piedāvāta autoritatīva informācija par medicīnu, slimnieku kopšanu, zobārstniecību, veterināro medicīnu, veselības aprūpi u.tml.

Newspaper Source - ASV starptautisko laikrakstu (USA Today, The Washington Times, u.c.), reģionālo laikrakstu (Chicago Tribune, Daily News (New York), u.c.), televīzijas un radio ziņu atšifrējumu (CBS News, CNN, CNN International, FOX News u.c.) pilntekstu datubāze.
Tematiskais aptvērums: laikrakstu, TV un radio ziņas.

Teacher Reference Center - piedāvā indeksētas publikācijas un to kopsavilkumus no 280 periodiskajiem izdevumiem izglītības nozarē. Turklāt 96% no datubāzē pieejamiem žurnāliem ir zinātniski recenzēti žurnāli.
Tematiskais aptvērums: informācija par novērtēšanu, praksi, tālākizglītību, jaunākiem pētījumiem pedagoģijā, mācību programmu izstrādi, pamatskolas izglītību, augstāko izglītību, interaktīviem mācību materiāliem, valodu prasmēm, lasīt un rakstīt prasmes standarti, skolu administrāciju, skolotāju izglītība, zinātni un matemātiku, u.c.

European Views of the Americas: 1493 to 1750 - Bibliogrāfiska datubāze par Amerikai veltītiem izdevumiem, kas Eiropā izdoti laika posmā no 1493.-1750. gadam. Šis hronoloģiskais ceļvedis tapis sadarbībā ar John Carter Brown bibliotēku, kas dibināta 1846. gadā un ir viena no pazīstamākām reto grāmatu un materiālu krātuvēm Amerikas vēstures padziļinātai izpētei.

AHFS Consumer Medication Information - piedāvā noderīgus un atpazīstamus standartus par dažādām zālēm. Pieejama informācija par zāļu sastāvu un iedarbību. Datubāzi veido Amerikas Veselības sistēmas un farmācijas sabiedrība (American Society of Health-System Pharmacists).

Tematiskais aptvērums: Medicīna, farmācija