MĒS NODROŠINĀM NEIEROBEŽOTU PIEEJU INFORMĀCIJAI
UN LABU LASĀMVIELU ATPŪTAI
Bibliotēkas paziņojumi:
 • Mūsu rekvizīti

  Kuldīgas novada pašvaldība
  Reģ.Nr. 90000035590
  PVN reģ. nr. LV90000035590
  Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
  Konta Nr. LV26UNLA0011001130401
  SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X

  FOTO / VIDEO / PDF / POWERPOINT
 • Bibliotēkas nolikums

  FOTO / VIDEO / PDF / POWERPOINT
 • Akreditācijas atzinums

  FOTO / VIDEO / PDF / POWERPOINT
 • Attīstības stratēģija 2022.-2028.gadam

  FOTO / VIDEO / PDF / POWERPOINT
 • Krājuma komplektēšanas politika

  FOTO / VIDEO / PDF / POWERPOINT
 • Bibliotēkas ēkas mantojums

  Kopš 1920. gada 11. decembra, kad tika atklāta Kuldīgas pilsētas lasītava, kas vēlāk pārtapa par publisko bibliotēku, bibliotēka ir sešas reizes mainījusi savu atrašanās vietu. Visus šos gadus bibliotēkas darbiniekus ir pavadījušas ilgas pēc savas pastāvīgas mājvietas un ir liels gandarījums, ka savas pastāvēšanas deviņdesmitgadē, rasta iespēja redzēt savu sapņu piepildīšanos.


  FOTO / VIDEO / PDF / POWERPOINT