MĒS NODROŠINĀM NEIEROBEŽOTU PIEEJU INFORMĀCIJAI
UN LABU LASĀMVIELU ATPŪTAI
Bibliotēkas paziņojumi:

Kuldīgas Eiropas Savienības Informācijas punkts

Papildināts 2017. g. 11. aprīlī
FOTO / VIDEO / PDF / POWERPOINT
drukāt

ESIP koordinatore: Itija Vespere.
e-pasts - itija.vespere@kuldiga.lv

Kuldīgas ESIP darbojas no 2000. gada oktobra. Tas izveidojies projekta ietvaros, ko izstrādāja Eiropas integrācijas birojs, Eiropas Savienības Informācijas centrs (ESIC) sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku dienestu un citām institūcijām. Projektu sākotnēji finansēja Zviedrijas valdība Baltijas valstu gada ietvaros, kā arī Eiropas Komisijas delegācija Latvijā. Pašlaik līdzekļus piešķir Latvijas valdība.

Eiropas Savienības Informācijas punkti( turpmāk - ESIP) Latvijā darbojas kopš 2000.gada sākotnēji Eiropas Savienības Informācijas aģentūras, vēlāk - Valsts kancelejas, bet ar 2010.gada 1.janvāri - Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas pārziņā. Ārlietu ministrija koordinē un atbalsta Eiropas Savienības informācijas punktu (ESIP) darbību Latvijas novadu bibliotēkās. Projekta mērķis ir radīt plašākas iespējas Latvijas reģionu iedzīvotājiem iepazīties ar aktuālu informāciju par Eiropas Savienību. 32 informācijas punktos, kas atrodas Latvijas reģionu centrālajās bibliotēkās, ir pieejama dažāda veida informācija un jaunākā literatūra par Latvijas dalību Eiropas Savienībā un procesiem ES.

ES informācijas punkti regulāri organizē pasākumus saistībā ar Eiropas Savienību un Latvijas dalību tajā. Informāciju par pasākumiem varat iegūt notikumu kalendārā (www.es.gov.lv sākumlapas labajā pusē) vai sazinoties ar Jums tuvāko informācijas punktu . Projektu sākotnēji finansēja Zviedrijas valdība Baltijas valstu gada ietvaros, kā arī Eiropas Komisijas delegācija Latvijā. Pašlaik līdzekļus piešķir Latvijas valdība.

ES informācijas sniedzēji

Informāciju par Eiropas Savienību var iegūt, zvanot uz speciālajiem informācijas tālruņiem. Piemēram, Eiropas Savienībā ir izveidots kopīgs Europe Direct tālrunis 00800 6 7 8 9 10 11, uz kuru var zvanīt no visām dalībvalstīm un saņemt atbildi jebkurā no ES oficiālajām valodām.

Vienlaikus informāciju par ES var iegūt arī klātienē, apmeklējot Eiropas Savienības informācijas punktus, Eiropas Komisijas Europe Direct informācijas centrus, ES māju un nevalstiskās organizācijas.

Skolās, veidojot Eiropas klubus, tiek veicināta jauniešu izpratne un zināšanas par ES, tās institūcijām un kompetencē esošajām politikas jomām. Vienlaikus sabiedrības interese par ES jautājumiem tiek veicināta, organizējot konkursus par ES jautājumiem.

Kur internetā atrast informāciju par Eiropas Savienību:
Saeimas Eiropas lietu komisija: http://www.saeima.lv/lv
Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā: www.europarl.lv
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā: http://ec.europa.eu/latvija
Informācijas un diskusiju vortāls: www.esmaja.lv
Pētījumi par Eiropas Savienību: http://www.politika.lv/index.php?id=14932

Nozaru ministriju mājas lapas
Aizsardzības ministrija:  http://www.mod.gov.lv
Ārlietu ministrija:  http://www.mfa.gov.lv
Ekonomikas ministrija: http://www.mfa.gov.lv
Finanšu ministrija:  http://www.fm.gov.lv
Iekšlietu ministrija:  http://www.fm.gov.lv
Izglītības un zinātnes ministrija: http://www.izm.gov.lv
Kultūras ministrija:  http://www.km.gov.lv
Labklājības ministrija: http://www.lm.gov.lv
Satiksmes ministrija:  http://www.sam.gov.lv
Tieslietu ministrija: http://www.tm.gov.lv
Veselības ministrija: http://www.vm.gov.lv
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija: http://www.varam.gov.lv/
Zemkopības ministrija: http://www.zm.gov.lv
Valsts kanceleja : http://www.mk.gov.lv/lv/vk/

Kurzemes reģionālais ES struktūrfondu informācijas centrs

Nevalstiskās organizācijas:

Eiropas kustība Latvijā: http://www.eiropaskustiba.lv/
Klubs ”Māja” – jaunatne vienotai Eiropai: http://www.klubsmaja.lv/
Latvijas Platforma attīstības sadarbībai: http://lapas.lv/

ES oficiālā informācija presei:
http://europa.eu/press_room/index_en.htm