MĒS NODROŠINĀM NEIEROBEŽOTU PIEEJU INFORMĀCIJAI
UN LABU LASĀMVIELU ATPŪTAI
Bibliotēkas paziņojumi:

Novadpētniecības mapes Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā

Papildināts 2023. g. 09. oktobrī
FOTO / VIDEO / PDF / POWERPOINT
drukāt
Novadpētniecības mapes Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā

Katras bibliotēkas uzdevums ir meklēt, sistematizēt un saglabāt materiālus par savu novadu: vietām, notikumiem un personām, kā arī nodrošināt šo resursu pieejamību lietotājiem.

Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā novadpētniecības darbs ir veikts daudzu gadu garumā un krājumā savākti materiāli par novadu un personām, kuru dzīve un/vai darbība saistīta ar Kuldīgas reģionu, aptverot tā pašreizējās un vēsturiskās robežas. Tās ir publikācijas (no žurnāliem, laikrakstiem, grāmatām, elektroniskiem resursiem), fotogrāfijas, pastkartes un cita veida izdevumi par ievērojamiem cilvēkiem, iestādēm, notikumiem, arhitektūras, kultūras un vēstures pieminekļiem Kuldīgā, Alsungā, Skrundā un Kuldīgas novada pagastos.

Lai vienkāršotu orientēšanos novadpētniecības krājumā, savāktie materiāli sakārtoti tematiskajās un personāliju mapēs, kas pieejamas bibliotēkas 2. stāvā Novadpētniecības plauktos. Sākot no 2014. gada, fiziskās mapes netiek papildinātas ar rakstu klipiem no laikrakstiem, seriālizdevumiem un monogrāfiju fragmentu vai nodaļu kopijām. Šie materiāli pieejami Kuldīgas Galvenās bibliotēkas Novadpētniecības datubāzē, kuras veidošana uzsākta 2002. gadā. 

Datubāzē iekļauta visa informācija par aprakstāmo avotu: nosaukums, autors, izdevuma ziņas un cita bibliogrāfiskā informācija. Turklāt datubāzes lietotājam ir iespēja apskatīt fotogrāfijas, atklātnes un citus informācijas resursus. No laikraksta "Kurzemnieks", Kuldīgas novada pašvaldības izdevuma "Kuldīgas Novada Vēstis", žurnāla "Kuldīgas Vēstules" u.c. datubāzē ievadītajām publikācijām ir pieejami pilnie raksti, kas pievienoti anotācijā. Datubāzes paplašinātajā atlasē pieejami dažādi atlases kritēriji, pēc kuriem iespējams veikt neierobežoti šu informācijas atlasi par dažādiem tematiem, personām, iestādēm utt.

Šobrīd datubāzē iespējams lasīt augstāk minēto izdevumu rakstus, kas pievienoti pēc 2014. gada 1. janvāra. Ir uzsākts arī darbs pie fizisko mapju ievades Elektroniskajā katalogā, daļai no šīm mapēm pieejams arī pilns satura atspoguļojums.

Pievienotajā dokumentā lasāms fizisko mapju saraksts (materiāli līdz 2013. gada beigām), bet tiek veidotas arī jaunas mapes, kas pieejamas bibliotēkā tikai elektroniskā formātā. 

PDF