MĒS NODROŠINĀM NEIEROBEŽOTU PIEEJU INFORMĀCIJAI
UN LABU LASĀMVIELU ATPŪTAI
Bibliotēkas paziņojumi:

Novadpētniecības mapes Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā

Papildināts 2017. g. 06. februārī
FOTO / VIDEO / PDF / POWERPOINT
drukāt
Novadpētniecības mapes Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā

Katras bibliotēkas uzdevums ir meklēt, sistematizēt un saglabāt materiālus par savu novadu: vietām, notikumiem un cilvēkiem, kā arī nodrošināt šo materiālu pieejamību lasītājiem.

Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā novadpētniecības darbs ir veikts daudzu gadu garumā un krājumā savākti materiāli par novadu un cilvēkiem, kuru dzīve un darbība saistīta ar Kuldīgas reģionu, aptverot tā pašreizējās un vēsturiskās robežas. Tās ir publikācijas (no žurnāliem, laikrakstiem, grāmatām, elektroniskiem resursiem), fotogrāfijas, pastkartes un cita veida izdevumi par ievērojamiem cilvēkiem, iestādēm, notikumiem, arhitektūras, kultūras un vēstures pieminekļiem Kuldīgas pilsētā, Alsungas, Skrundas un Kuldīgas novadā.

Lai varētu orientēties novadpētniecības krājumā, līdz 2013. gada beigām savāktie materiāli sakārtoti aptuveni 800 tematiskās mapēs, kas pieejamas bibliotēkas Novadpētniecības plauktā. Sākot no 2014. gada, fiziskās mapes vairs netiek papildinātas ar jauniem materiāliem. Šie materiāli lasāmi, lejupielādējami un izdrukājami Kuldīgas Galvenās bibliotēkas Novadpētniecības datu bāzē, kuras veidošana uzsākta 2002. gadā. 

Datu bāzē iekļauta visa informācija par aprakstāmo avotu: nosaukums, autors, izdevuma ziņas un cita bibliogrāfiskā informācija. Turklāt datu bāzes lietotājam ir iespēja apskatīt fotogrāfijas, lasīt pilnos rakstus, kas pievienoti anotācijā. Datu bāzes paplašinātajā atlasē pieejami dažādi atlases kritēriji, pēc kuriem iespējams veikt neierobežoti plašu informācijas atlasi par dažādiem tematiem, personām, iestādēm utt.

Šobrīd datu bāzē iespējams lasīt visus jaunākos rakstus, kas pievienoti pēc 2014. gada 1. janvāra. Ir uzsākts darbs arī pie fiziskajās mapēs ievietoto materiālu apstrādes elektroniskā formātā: visu mapju saturs tiek digitalizēts un ievadīts Novadpētniecības datu bāzē. Šobrīd elektroniski pieejams 57 mapju saturs, bet darbs turpinās.

Pievienotajā dokumentā lasāms visu fizisko mapju saraksts (materiāli līdz 2013. gada beigām), bet šobrīd tiek veidotas arī jaunas mapes, kas pieejamas bibliotēkā tikai elektroniskā formātā. 

PDF