MĒS NODROŠINĀM NEIEROBEŽOTU PIEEJU INFORMĀCIJAI
UN LABU LASĀMVIELU ATPŪTAI
Bibliotēkas paziņojumi:

Izstāde "Manas mājas"

FOTO / VIDEO / PDF / POWERPOINT
drukāt
Izstāde "Manas mājas"

Izstādes mērķis: aktivizēt pedagogu metodisko darbību kā radošo procesu un  pieredzes apmaiņu Latvijā, izstrādājot mūsdienīgus metodiskos materiālus un popularizējot pedagogu labās prakses piemērus interešu izglītībā.

Uzdevumi: veicināt pedagogu metodisko darbību un apzināt un apkopot pedagogu metodiskā darba pieredzi.

Novērtēt un atbalstīt labāko darbu autorus, popularizēt viņu darbu izmantošanu praksē.

Izstādes tēma:

Uzsākot gatavošanos Latvijas Valsts simtgadei, šī mācību gada tēma „Manas mājas”.

Apakštēmas:

Mana ģimene un draugi

Manas mājas pagalmā

Sadzīves priekšmeti runā

Mana sapņu māja

Māja kā alegorija. Manas dvēseles mājas

Latvju zīmes mūsu mājās

Papīra gravīra. Portrets

Paklāja aušana

Lietu stāsti

Izstādē pārstāvēti šādi metodisko darbu autori:

Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs: I.Vīksna, I.Zelcere, M.Mitrevica

Kuldīgas Centra vidusskola – I.Tīruma, V.Bukāte, A.Grundmane

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola – I.Goldberga, I.Ozola, I.Pūce

Kuldīgas pamatskolas Basu filiāle – Andris Lagzdiņš, Aiga Lagzdiņa

Ēdoles pamatskola – Aiga Ciekale

Turlavas pamatskola – Lauma Astra Grīnvalde, M.Strauta

Vilgāles pamatskola – Alda Alksne, Dace Rozentāle

Vārmes pamatskola – Anita Celmiņa

Z.A.Meirovica Kabiles pamatskola - Iveta Fogele