MĒS NODROŠINĀM NEIEROBEŽOTU PIEEJU INFORMĀCIJAI
UN LABU LASĀMVIELU ATPŪTAI
Bibliotēkas paziņojumi:

Izstāde - konkurss "Rakstu darbi"

FOTO / VIDEO / PDF / POWERPOINT
drukāt
Izstāde - konkurss "Rakstu darbi"

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir lielākie Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas svētki, kuri notiek reizi piecos gados. Bērni un jaunieši ir tie, kas apliecina, ka senās latviešu dziedāšanas, dejošanas un muzicēšanas tradīcijas tiek turpinātas un godā turētas. Ar dziesmu un deju svētkiem saistītā bērnu un jauniešu mākslinieciskā jaunrade noris kultūrizglītības pulciņos un kolektīvos – koros, deju kolektīvos, pūtēju orķestros, mazajos mūzikas kolektīvos, tautas mūzikas ansambļos, vizuālās un lietišķās mākslas, kā arī teātra mākslas kolektīvos un bērnu un jauniešu folkloras kopās.

Viss atstāj nospiedumus un pēdas.

Iz-Raksti. Latvju rakstu zīmes, to lietojums mūsdienu un tradicionālajā kultūrā.

Pie-Raksti. Viss atstāj nospiedumus pēdas. Raksti dabā, apkārtējā vidē, sadzīvē.

Uz-Raksti. Burts. Raksts. Ornaments.

Ap-Raksti. Mana Dziesmu svētku pieredze, vīzija, sapņi.

Meln-Raksti.

Raksti…

Izstādē var vērot 117 Kuldīgas novada bērnu Rakstu darbus, kuri darināti 16 vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu nodarbībās.

Keramikas, koktēlniecības, zīda apgleznošanas, stikla apgleznošanas, floristikas māksla veicina radošumu un iztēli, kas vērojama audzēkņu darbos.

Guaša, akvarelis, pastelis, krāsainie zīmuļi – tehnikas, kuras jaunie mākslinieki izmantojuši Rakstu attēlošanā.

Darbi, kuri veikti grafikas tehnikā, skatītājus uzrunā ar tekstūru,  izsmalcinātu kompozīciju.

Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs ikvienam izstādes apmeklētājam vēl saulainu smaidu un prieku par bērnu veikumu!

 

Informāciju sagatavoja:

Aiga Ciekale

Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra metodiķe