MĒS NODROŠINĀM NEIEROBEŽOTU PIEEJU INFORMĀCIJAI
UN LABU LASĀMVIELU ATPŪTAI
Bibliotēkas paziņojumi:

Novada kalendārs

Papildināts 2019. g. 28. novembrī
FOTO / VIDEO / PDF / POWERPOINT
drukāt
Novada kalendārs

Piedāvājam Kuldīgas reģiona (Kuldīgas, Alsungas, Skrundas novads) publisko bibliotēku veidoto novadpētniecības kalendāru jaunā formātā. Šobrīd kalendārā skatāmi tikai janvāra notikumi, bet mēs strādājam, lai Jaunajā gadā kalendārs būtu pilnīgs.  

https://kuldigasbiblio.wixsite.com/novadkalendars

Ar treknrakstu atzīmētajos datumos pieejama informācija par ievērojamu novadnieku dzimšanas dienām un notikumiem, kas bijuši konkrētajā dienā. Visi mēneša notikumi skatāmi klikšķinot uz mēneša nosaukuma. Notikumi, kam nav zināms precīzs datums, pieejami sadaļā "Datums nav zināms". Par papildinājumiem un pamanītajām neprecizitātēm lūgums informēt, rakstot uz e-pastu: gunta.grundmane@kuldiga.lv.

Agrāko gadu kalendārus skatīt zemāk:

Novadpētniecības kalendārs 2019

Novadpētniecības kalendārs 2018

PDF