MĒS NODROŠINĀM NEIEROBEŽOTU PIEEJU INFORMĀCIJAI
UN LABU LASĀMVIELU ATPŪTAI
Bibliotēkas paziņojumi:

Novada kalendārs

Papildināts 2022. g. 16. septembrī
FOTO / VIDEO / PDF / POWERPOINT
drukāt
Novada kalendārs

Ar Kuldīgu, Kuldīgas novadu saistīti daudzi dzīvesgudri, godīgi, darbīgi, atbildīgi cilvēki. Viņu ieguldījums bieži bijis nozīmīgs ne tikai Kuldīgas, bet arī daudz plašākā mērogā. Šeit dzimuši, auguši, skolojušies un/vai strādājuši literāti, arhitekti, ārsti, pedagogi, juristi un citu profesiju pārstāvji, kuri, līdztekus saviem tiešajiem darba pienākumiem, atraduši laiku, lai darītu vairāk. Ar savu nesavtīgo ieguldījumu viņi turpina mūs iedvesmot arī šobrīd.

Šiem cilvēkiem un dažādu novada dzīvē nozīmīgu notikumu gadadienām esam veltījuši novadpētniecības kalendāru, pie kura satura papildināšanas darbs turpinās ik dienu.

Kuldīgas novada publisko bibliotēku veidotajā novadpētniecības kalendārā atradīsit informāciju par mūsu novadniekiem un novadam nozīmīgiem notikumiem:

https://kuldigasbiblio.wixsite.com/novadkalendars

Ar treknrakstu atzīmētajos datumos pieejama informācija par novadnieku dzimšanas dienām un notikumiem, kas bijuši konkrētajā dienā. Visi mēneša notikumi skatāmi klikšķinot uz mēneša nosaukuma. Notikumi, kam nav zināms precīzs datums, pieejami sadaļā "Datums nav zināms".

Par pamanītajām neprecizitātēm, papildinājumiem lūgums informēt, rakstot uz e-pastu: inita.fogele@kuldiga.lv.

Agrāko gadu kalendārus skatīt zemāk:

Novadpētniecības kalendārs 2019

Novadpētniecības kalendārs 2018

PDF