MĒS NODROŠINĀM NEIEROBEŽOTU PIEEJU INFORMĀCIJAI
UN LABU LASĀMVIELU ATPŪTAI
Bibliotēkas paziņojumi:

Izstāde Ar domu par savu Latviju

FOTO / VIDEO / PDF / POWERPOINT
drukāt
Izstāde Ar domu par savu Latviju

Šogad aprit 25 gadi kopš tika dibināta Latvijas Tautas fronte, arī Kuldīgā aktīvi darbojās LTF nodaļa. No 21. novembra līdz 4. decembrim Kuldīgas Galvenās bibliotēkas telpās ir skatāma Kuldīgas novada muzeja veidotā ceļojošā izstāde „Ar domu par savu Latviju”, kas vēsta par LTF Kuldīgas nodaļas vēsturi un rīkotajiem pasākumiem. Pēc 4. decembra izstāde būs skatāma Kuldīgas novada izglītības un kultūras iestādēs.

 „Latvijas Tautas fronte, kas nodibinājās 1988.gadā, kā plaša tautas organizācija, šodien jau pieder vēsturei. Tās dibināšana un darbība bija lielas mūsu tautas daļas politisks projekts, kas apvienoja ap 250 000 dalībnieku, lai Latvija atgūtu savu valstisko neatkarību. Tautas Fronte vispirms bija Latvijas inteliģences prāta un jūtu auglis, kas guva ļoti plašu sabiedrības atbalstu, balstoties uz tautas cerībām un ticību brīnumam – Latvijas brīvībai.” izstādes ievadā raksta tās autore, Kuldīgas novada muzeja speciāliste Jolanta Mediņa.

Izstādi nebūtu iespējams izveidot bez LTF Kuldīgas nodaļas dalībnieku un to dienu notikumu liecinieku aktīvas iesaistīšanās un atbalsta, tāpēc, Kuldīgas novada muzejs saka lielu paldies par sadarbību izstādes tapšanā- Viktoram Bērziņam, Oļģertam Grūbem, Uldim Antem, Valdim Līcītim, Jurim Andersonam, Intai Burnevicai un daudziem citiem, kas dalījās atmiņās un materiālos.  Izstādē izmantoti fotoattēli no Modra Rubeņa un Aivara Vētrāja arhīva. Informāciju par LTF Kuldīgas nodaļu palīdzēja apkopot arī novada skolu skolēni, Kuldīgas centra vidusskolas skolēni Antras Spuļģes vadībā,  Ēdoles pamatskolas skolēni Gunitas Meieres vadībā, Vārmes pamatskolas skolēni Daigas Lapčinskas vadībā, un  V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolēni Guntas Upesdegles vadībā. Izstādes māksliniecisko noformējumu veidojusi Inese Slūka.

Muzejam sadarbojoties ar Kuldīgas Galveno bibliotēku izveidota datubāze, kurā apkopota periodikā atrodamā informācija un foto materiāli par LTF Kuldīgas nodaļas vēsturi un rīkotajiem pasākumiem. www.tautasfronte.kuldiga.lv

Darbs pie datubāzes papildināšanas turpinās, tāpēc lūdzam- sazināties ar mums, ja Jūsu rīcībā ir materiāli vai atmiņu stāsti par Latvijas Tautas frontes Kuldīgas nodaļu.

Projekts guvis atbalstu Kultūras Ministrijas konkursā „Par Tautas frontes 25 gadu jubilejas pasākumu organizēšanu”

Informāciju sagatavoja
Krista Jansone
Kuldīgas novada muzeja sabiedrisko attiecību specialist
Tel:26005212
e-pasts: krista.jansone@kuldiga.lv