MĒS NODROŠINĀM NEIEROBEŽOTU PIEEJU INFORMĀCIJAI
UN LABU LASĀMVIELU ATPŪTAI
Bibliotēkas paziņojumi:

Pasākumi un izstādes oktobrī

Papildināts 2021. g. 06. oktobrī
FOTO / VIDEO / PDF / POWERPOINT
drukāt
Pasākumi un izstādes oktobrī

Kuldīgas Galvenā bibliotēka

Oktobrī bibliotēkas 2. stāvā Rolfa Vitāla gleznoto ģerboņu izstāde “Rīgas ģerboņi pagājušā gada tūkstotī”.

1. oktobrī plkst. 11.00 Facebook (@KuldigasBiblioteka) tiešraidē “Jauno grāmatu rīts”.

7. oktobrī plkst. 16.00 Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā un Facebook (@KuldigasBiblioteka) tiešraidē tikšanās ar rakstnieku Rvīnu Vardi projekta “Rakstnieks. Literatūra. Lasītājs” ietvaros. Ieeja pasākumā bez maksas uzrādot derīgu "Covid-19" sertifikātu.

15. oktobrī plkst. 11.00 Facebook (@KuldigasBiblioteka) tiešraidē “Jauno grāmatu rīts”.

26.oktobrī plkst. 12.00 - 14.00 Kuldīgas Mākslas nama 3. stāvā Interaktīva saruna par Eiropas nākotni - tikšanās ar EP deputātiem, digitālo prasmju mācības. Pasākumu vada žurnālists un TV3 moderators Arnis Krauze. Ieeja pasākumā bez maksas uzrādot derīgu "Covid-19" sertifikātu.

27.oktobrī plkst. 16.00 Lasītāju kluba tikšanās. Piedalīties tajā iespējams ar sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu.

28.oktobrī plkst. 19.00 platformā Zoom literatūras diskusiju kluba "PLAUKTs" tiešsaistes tikšanās.

28. oktobrī – metodiskā diena. Bibliotēka apmeklētājiem slēgta!

29. oktobrī plkst. 11.00 Facebook (@KuldigasBiblioteka) tiešraidē “Jauno grāmatu rīts”.

Literatūras izstādes:

Bibliotēkas 2. stāvā “Cilvēktiesību aizstāvim Gunāram Astram – 90” un “Rakstniekam Aleksandram Čakam – 120”.

Bibliotēkas 1. stāvā “Vēsture notikumos, likteņos un sajūtās” un ““Man patīk sākums. Kad vārds nav pateikts un ūdens nav izliets” Rakstniecei Mārai Svīrei – 85”.

 

Antuļu bibliotēka

Oktobrī Jāņa Freiberga seno fotogrāfiju izstāde “ Mūsējie”. Fotogrāfijās iemūžinātas sadzīviskas ainas no 20. gs. piecdesmitajiem gadiem.

Laidu pagasta bibliotēka

Oktobrī V.Hartmanes gleznu izstāde “Mana krāsainā pasaule”.

Nīkrāces bibliotēka

Oktobrī cepuru izstāde “Nāk rudentiņš, būs barga ziema”.

11.oktobrī plkst. 12.00  lasītāju kluba tikšanās “ Jaunumi grāmatu plauktā”.

Padures pagasta bibliotēka

Līdz 15. oktobrim Eduarda Skabja kolekcijas izstāde “Miniatūrgrāmatas”.

Oktobra jubilāru literatūras izstāde “Notraus putekļus” (bibliotēkā, Instagram un Facebook).

No 15. līdz 31. oktobrim Padures iedzīvotāju ražas izstāde “Vasara manā burciņā”.

27. oktobrī degustācijas un recepšu apmaiņas vakars kopā ar Padures čaklajām saimniecēm “Vasara manā burciņā” izstādes ietvaros.

Pelču bibliotēka

No 4. līdz 29. oktobrim izstāde “Atveriet durvis. Toreiz/Tagad.” Tajā dota iespēja ieskatīties Šveices, Baltkrievijas, Rumānijas, Slovākijas, Krievijas, Latvijas un citu valstu iedzīvotāju dzīvokļos.

No 4. līdz 29. oktobrim komiksu/mangas konkurss “Reiz Pelčos dzīvoja…” (Ar konkursa noteikumiem var iepazīties bibliotēkas Facebook, bibliotēkā vai zvanot: Aija 20282199).

No 18. līdz 22. oktobrim nozīmīšu veidošanas darbnīca “Ņem līdz mīļāko grāmatu varoni!”.

Priedaines bibliotēka

Oktobrī Jāņa Krasta fotoizstāde “Panorāmas”.

Oktobrī literatūras izstāde “Jaunākā literatūra Priedaines bibliotēkā” (bibliotēkā un Facebook lapā).

18.,19., 20. oktobrī  “Skolēnu brīvlaika aktivitātes”.

27.oktorbrī plkst. 17.30 izzinoša nodarbība bērniem “Ķekatas pret Halovīnu”.

Raņķu bibliotēka

Oktobrī Ingas Kļavas skalu grozu izstāde.

Rendas bibliotēka

Oktobrī Vinetas Ģigules gleznu izstāde “Gadalaiki”.

Rudbāržu bibliotēka

Līdz 5.novembrim Anetes Džeriņas radošo darbu izstāde ”Pērļu dvēseles pieskāriens”.

Oktobrī literatūras izstādes “Jaunākā literatūra Rudbāržu bibliotēkā” un “Rakstnieki – jubilāri” (bibliotēkā un Facebook lapā), un virtuālā izstāde ,,Pirmā ganību diena P/S ,,Rudbārži” (Facebook lapā).

Sermītes bibliotēka

Oktobrī Maijas Čapas gleznu izstāde.

Skrundas bibliotēka

Līdz 23.oktobrim literatūras izstāde “Apceļo ar prieku”. Izstādē ceļojumu grāmatas.

26.oktobrī plkst.16.00 tikšanās ar muzikoloģi, žurnālisti un grāmatas autori Daigu Mazvērsīti.

Turlavas bibliotēka

Oktobrī saldenieces Ilonas Lases austie, šūtie darbi un adījumi izstādē “Rokas darba nebijās”.

Oktobrī Vladislava Kundziņa foto izstāde “Āfrika”.