MĒS NODROŠINĀM NEIEROBEŽOTU PIEEJU INFORMĀCIJAI
UN LABU LASĀMVIELU ATPŪTAI
Bibliotēkas paziņojumi:

Atskats uz LBB Kurzemes bibliotekāru vasaras saietu “Krāsainā novadpētniecība”

FOTO / VIDEO / PDF / POWERPOINT
drukāt
Atskats uz LBB Kurzemes bibliotekāru vasaras saietu  “Krāsainā novadpētniecība”

LBB Kurzemes bibliotekāru vasaras saieta  “Krāsainā novadpētniecība” moto bija izvēlēti Viļa Plūdoņa vārdi “Gudrais no mirkļiem mūžību kaļ.” Tā nu 2021.gada 28. un 29.jūlijā Kurzemes bibliotekāri satikās gan klātienē, gan Zoom platformā, lai dalītos pieredzē par bibliotekāriem tik svarīgo jomu – novadpētniecību, tās dažādajām krāsām, gūtu jaunas idejas bibliotēku novadpētniecības projektu popularizēšanai. Vai katrs mirklis ir dokumentējams un saglabājams “mūžībai”? Kā ieinteresēt iedzīvotājus iedziļināties bibliotēku gadiem krātajās novadpētniecības bagātībās?

28.jūlijā saiets notika klātienē, Kuldīgas Galvenās bibliotēkas pagalmā un Mākslas Namā. Atklājot saietu “Krāsainā novadpētniecība”, vairāk nekā 40 saieta dalībniekus no Saldus, Talsiem, Liepājas, Dienvidkurzemes, Ventspils un Kuldīgas novadiem ar uzrunu sveica Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un Kuldīgas Galvenās bibliotēkas vadītāja Daina Girvaite. Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciāliste Marta Dziļuma iepazīstināja klātesošos ar Erasmus+ projektu "Inovatīvu kultūras mantojuma pakalpojumu veidošana bibliotēkās" / iTSELF, raisot daudz jautājumu par to, kā īstenot Erasmus+ projektus bibliotēkās, kā izmantot spēles un pat lego klucīšus, lai popularizētu mūsu kultūras mantojumu. Vislielāko sajūsmu raisīja un arī vislielāko garīgo piepūli prasīja fonda “Viegli” izglītības iniciatīvas “Ziedoņa klase” organizētā izlaušanās spēle “Blēņas un pasakas”, ar kuras grūtajām mīklām bibliotekāri veiksmīgi tika galā, vienlaikus gūstot iedvesmu, kā pielietot jaunas metodes bibliotēkas darbā. Visbeidzot, saieta dalībnieki devās pilsētvidē iepazīt divus Kuldīgas Galvenās bibliotēkas izstrādātos virtuālos maršrutus – ‘Ūdens Kuldīgā” un “Kuldīga mākslinieka acīm”. Pirmajā maršrutā bija iespēja vairāk uzzināt par Kuldīgas upēm, strūklakām, avotiem, ūdenskritumiem, ar ūdens vārdu saistītām ielām, savukārt otrajā – savām acīm skatīt vietas, kuras dažādi mākslinieki attēlojuši savās gleznās. Pārgājienos tika izmantota Kuldīgas Galvenās bibliotēkas novadpētniecības datubāze, kurā rodami gan avīžraksti, gan fotogrāfijas. Saieta klātienes diena tika noslēgta ar Ēdoles amatierteātra fragmentu skatīšanos, ko bija sagatavojusi tā režisore – Vārmes pagasta bibliotēkas vadītāja Edīte Krasnopa.

Lai iespējami vairāk interesentu varētu piedalīties Kurzemes bibliotekāru vasaras saietā, otra saieta diena – 29.jūlijs – tika organizēta, izmantojot tiešsaistes platformu Zoom. Interese bija ļoti liela, par ko liecina arī gandrīz maksimālais tiešsaistes dalībnieku skaits – kopumā 98. Ar aizrautīgu prezentāciju “Visas manas krāsas ir arī jūsu māsas” otro saieta dienu atklāja LBB priekšsēdētāja Māra Jēkabsone, uzsverot bibliotekāru darba milzīgo lomu novadpētniecības materiālu saglabāšanā, apstrādē un popularizēšanā. Kuldīgas Galvenās bibliotēkas vadītāja Daina Girvaite dalījās pieredzē par to, kādas netradicionālas metodes  novadpētniecības krājuma popularizēšanai tiek izmantotas Kuldīgas novada bibliotēkās, gan veidojot kopīgo virtuālo izstāžu sadaļu bibliotēkas mājaslapā biblio.kuldiga.lv, gan dodoties novadpētniecības ekspedīcijās, piedāvājot ekskursijas pa pagastu ievērojamākajām vietām, izceļot interesanto un svarīgo, vairojot vietējās kopienas patriotisma jūtas.  Ar iedvesmojošu prezentāciju “Novadpētniecība. Personīgs stāsts” uzstājās LU lektore Baiba Īvāne, atgādinot, cik svarīgs novadpētniecības krājuma veidošanā ir darba process, sastaptie cilvēki, attiecību dibināšana un stiprināšana, iegūtā materiāla izvērtēšana un lietderīga izmantošana. Savukārt Jūrkalnes bibliotēkas vadītāja Ligita Kalniņa priecēja skatītājus ar stāstiem īpatnējā suitu  runāšanas veidā no grāmatas “Savējie sapratīs”, kuras tapšanā ieguldīts gan Ligitas, gan citu entuziastu darbs. Jauno tehnoloģiju iespējas, veidojot interesantas viktorīnas, virtuozi demonstrēja Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons. Mārtiņš ir arī ilggadējs LBB Kurzemes nodaļas vadītājs, saietā viņš pateicās visiem par veiksmīgo sadarbību un paziņoja savu vēlmi nodaļas vadītāja amatu nodot kādam citam, aicinot līdz gada beigām pieteikties interesentus uz šo brīvprātīgo amatu. Tiešsaistes saieta dienu noslēdza Kuldīgas Galvenās bibliotēkas vadītājas vietniece Gunta Grundmane ar praktisko nodarbību “Citāda novadpētniecība”, kurā akcentēja novadpētniecības dažādās krāsas gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Rezultātā tapa krāsainas prezentācijas, kuras veidojuši paši saieta dalībnieki, izceļot sev tuvāko krāsu novadpētniecības elektroniskajā katalogā.

LBB Kurzemes bibliotekāru vasaras saiets “Krāsainā novadpētniecība” Kuldīgā bija saules, dažādu dabas un sajūtu krāsu un visvairāk – ilgi gaidītās kopābūšanas prieka piepildīts. Saieta organizatori vēlreiz pateicas visiem dalībniekiem un  lektoriem, kā arī atbalstītājiem – Latvijas Bibliotekāru biedrībai, Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmai Erasmus+, Valsts Kultūrkapitāla fondam un Kuldīgas novada pašvaldībai.

Informāciju sagatavoja
Kuldīgas Galvenās bibliotēkas vadītāja Daina Girvaite

 

Foto: Jānis Siliņš