MĒS NODROŠINĀM NEIEROBEŽOTU PIEEJU INFORMĀCIJAI
UN LABU LASĀMVIELU ATPŪTAI
Bibliotēkas paziņojumi:

Novads internetā

Papildināts 2019. g. 09. jūlijā
FOTO / VIDEO / PDF / POWERPOINT
drukāt
Novads internetā

Kuldīgas vēsture

Kuldīgas vēstures hronoloģija http://www.infofortravel.lv/ift_latvia/kurzeme/kuldiga.html

Kurzemes un Zemgales hercogiste un hercogi http://www.archiv.org.lv/hercogiste

Goldingena http://vesture.eu/index.php/Goldingena

Kuldīgas demogrāfija, ģeogrāfija http://en.wikipedia.org/wiki/Goldingen (angļu valodā)

Kuldīgas vēsture; Kuldīga kā Hanzas Savienības pilsēta  http://www.travellatvia.lv

Ebreju kopienas vēsture, holokausts

http://www.shtetlinks.jewishgen.org/kuldiga/Kuldigahistory.htm (angļu valodā)

Kuldīgas pils http://vesture.eu

http://www.castle.lv/latvija/kuldiga (krievu valodā)

Valsts nozīmes kultūras pieminekļi http://mantojums.lv/lv/piemineklu-saraksts

Vietējas nozīmes kultūras pieminekļi http://mantojums.lv/lv/piemineklu-saraksts

Pētījums “Kuldīga. Arhitektūra un pilsētbūvniecība” http://www.kuldiga.lv

Pilsētas simboli http://kuldiga.lv/lv/kuldiga/simboli

 

Pašvaldība

Kuldīgas novads http://www.kuldiga.lv

 

Izglītības iestādes Kuldīgas novadā 

Pirmsskolas izglītības iestādes

Vispārizglītojošās skolas

Speciālā izglītības iestāde

Profesionālās ievirzes izglītības iestādes

Interešu izglītības iestādes

Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs http://bjckuldiga.blogspot.com

Profesionālās izglītības iestādes

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums http://www.kuldigastehnikums.lv

Augstākās izglītības iestādes

Latvijas Universitātes Kuldīgas filiāle https://www.lu.lv/

Mācību centra "Buts" Kuldīgas filiāle http://www.buts.lv

 

Kultūras iestādes Kuldīgā

Kuldīgas Galvenā bibliotēka http://biblio.kuldiga.lv

Kuldīgas Mākslas nams https://www.facebook.com/Makslasnams/

Kuldīgas Mākslinieku rezidence http://kuldiga.lv

Kuldīgas Kultūras centrs http://kckuldiga.lv

Kino Kuldīgā http://kckuldiga.lv

Goldingen Night Cinema http://www.kuldigasmuzejs.lv

Kuldīgas novada muzejs http://www.kuldigasmuzejs.lv

Kurzemes Kultūras mantojuma centrs "Kūrava" http://www.tradicijas.lv

 

Baznīcas un draudzes Kuldīgā

Kuldīgas Svētās Annas ev. lut baznīca https://www.facebook.com/KuldigasSvAnnasbaznica

Kuldīgas Svētās Katrīnas ev. lut. baznīca http://www.kuldigas.lelb.lv

Kuldīgas Svētās Trīsvienības Romas katoļu baznīca https://www.facebook.com/trisvienibasdraudze

Kuldīgas baptistu baznīca http://www.lbds.lv/draudzes/kuldigas-baptistu-draudze

Kuldīgas Svētā Dievmātes Patvēruma pareizticīgo baznīca http://www.visit.kuldiga.lv

Latvijas Apvienotā metodistu Baznīca https://www.umc.lv/kuldigas-draudze

Kuldīgas Vasarsvētku draudze http://pentecost.lv/apvieniba/draudzes/

Draudze "Dieva mājas" http://kabija.com/

 

Tūrisms un atpūta Kuldīgas novadā

Kuldīgas Aktīvās atpūtas centrs http://visit.kuldiga.lv/lv

Apskates objekti Kuldīgas novadā http://www.irlaiks.lv

http://www.vietas.lv

http://www.atputasbazes.lv

http://www.kurzeme.lv

http://www.latvia.travel/lv

Plašsaziņas līdzekļi

Laikraksts "Kurzemnieks" http://www.kurzemnieks.lv

Kurzemes radio http://www.kurzemesradio.lv

Skrundas TV http://www.tvskrunda.lv https://www.lsm.lv/autors/skrundas-televizija/news/

Ziņas un pasākumi Kuldīgā http://kuldiga.pilseta24.lv

 

Uzņēmumi, organizācijas

Uzņēmumu katalogs http://kuldiga.lv

Kuldīgas slimnīca http://www.kuldigasslimnica.lv

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" http://socialais.kuldiga.lv

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Venta” http://www.redcross.lv/lv/social/sarc-venta/

Kuldīgas novada dzimtsarakstu nodaļa http://www.precos.lv

Kuldīgas komunālie pakalpojumi http://www.kkp.lv

Kuldīgas siltumtīkli http://www.kuldigasilt.lv

 

Kuldīga attēlos

http://www.zudusilatvija.lv

http://venividi.ru

 

Kuldīga un kuldīdznieki dažādās enciklopēdijās http://www.letonika.lv