MĒS NODROŠINĀM NEIEROBEŽOTU PIEEJU INFORMĀCIJAI
UN LABU LASĀMVIELU ATPŪTAI
Bibliotēkas paziņojumi:

Bibliotēkas lietošanas noteikumi no 2021. gada 12. janvāra

FOTO / VIDEO / PDF / POWERPOINT
drukāt
Bibliotēkas lietošanas noteikumi no 2021. gada 12. janvāra

Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī un lēmumu no 12. janvāra atvērt bibliotēkas, informējam, ka tiek mainīti Kuldīgas Galvenās bibliotēkas, Kuldīgas Mākslas nama un Kuldīgas novada pagastu bibliotēku lietošanas noteikumi.

 1. Apmeklējot bibliotēku, obligāti jālieto sejas aizsargmaska visā bibliotēkas apmeklējuma laikā

 2. Kuldīgas Galvenā bibliotēka atvērta darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00, sestdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00, svētdienās – slēgts. Pagastu bibliotēkas darbojas atbilstoši saviem darba laikiem, nodrošinot lietotājiem piekļuvi bibliotēkas pakalpojumiem 35 stundas nedēļā.

 3. Maksimālais lasītāju uzturēšanās laiks bibliotēkā – 15 minūtes

 4. Datori lietotājiem nav pieejami.

 5. Printēšanas, skenēšanas, laminēšanas pakalpojumi lietotājiem nav pieejami.

 6. Bibliotēkās nenotiek nodarbības, pasākumi, kā arī netiek pieļauta pulcēšanās brīvā laika pavadīšanai.

 7. Lasītavas pakalpojumi nav pieejami.

 8. Apmeklētāju skaits Kuldīgas Galvenās bibliotēkas ēkā ierobežots (līdz 5 apmeklētājiem vienlaicīgi katrā bibliotēkas stāvā), ievērojot 2 metru distanci (norādīta uz grīdas ar dzelteni melnām svītrām), pagastu bibliotēkās lasītāju maksimālo skaitu nosaka katras bibliotēkas vadītājs, ņemot vērā telpu lielumu. Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā notiek vienvirziena apmeklētāju plūsmu (sekot norādēm), un to regulēs pie ieejas lasītāju apkalpošanas zālē – garderobes telpā. Ja bibliotēku vienlaicīgi vēlēsies apmeklēt vairāk cilvēku, bibliotēkas darbinieki aicinās pārējos uzgaidīt ārpus bibliotēkas telpām. Bibliotēkas apmeklējums ir individuāls (izņemot vienas mājsaimniecības locekļus).

 9. Mākslas Nams apmeklētājiem ir slēgts.

 10. Lasītāju apkalpošana notiek šādi:

  10.1. Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā: Ienākot bibliotēkā, lasītājs nodod izlasītās grāmatas norādītajā grāmatu nodošanas punktā to ievietošanai karantīnā uz 72 stundām. Grāmatas nodot iespējams arī grāmatu nodošanas kastē ārpus bibliotēkas telpām. Pagastu bibliotēkās izlasītās grāmatas tiek nodotas bibliotēkas vadītāja norādītajā vietā.
  10.2. Pēc tam dezinficē rokas un var doties lasītāju apkalpošanas zālē izvēlēties jaunu lasāmvielu, ievērojot 2 metru distanci un vienvirziena pārvietošanos.
  10.3.Grāmatu un periodisko izdevumu lasīšana uz vietas bibliotēkā nav atļauta, lasītavas grāmatas un preses izdevumi tiek izsniegti lasīšanai mājās (jaunākie numuri – uz laiku ne ilgāku par 24 h)
  10.4. Lai nodrošinātu personalizētu bibliotēkas apmeklējumu, lietotājam obligāti jāuzrāda lietotāja karte vai personu apliecinošs dokuments.
  10.5. Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, ja iespējams, aicinām grāmatas rezervēt jau iepriekš caur elektronisko katalogu vai pa telefonu.
  10.6. Bibliotēkas patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm. Tāpat arī bibliotēkas lūdz ievērot klepošanas un šķaudīšanas higiēnu, aizliekot priekšā elkoni.

 11. Lasītājiem pēc pieprasījuma tiek nodrošināta bezkontakta grāmatu izsniegšanas iespēja ārpus bibliotēkas telpām, par to iepriekš jāvienojas telefoniski vai e-pastā.

 12. Lai pasargātu cits citu no inficēšanās, bibliotēkas ievēro sanitārās drošības noteikumus, darbinieki ir nodrošināti ar individuālās aizsardzības līdzekļiem. Darbinieki, kas nestrādā aiz norobežojošajiem aizsargstikliem, klientu apkalpošanas telpās lieto sejas aizsargus vai maskas. Notiek regulāra telpu, virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana, atverot logus. Nodotās grāmatas tiek ievietotas karantīnā uz 72 h pirms atkārtotas ievietošanas fondā. Pie ieejas klientu apkalpošanas zālē ir izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem. Atbilstoši jaunām sanitārā protokola prasībām var tikt izdarītas izmaiņas, par ko bibliotēkas lietotāji tiks informēti kā internetvidē, tā bibliotēkās uz vietas.

 13. Noteikumi ir spēkā līdz valstī noteiktās ārkārtas situācijas beigām.