MĒS NODROŠINĀM NEIEROBEŽOTU PIEEJU INFORMĀCIJAI
UN LABU LASĀMVIELU ATPŪTAI
Bibliotēkas paziņojumi:

Pasākumi un izstādes bibliotēkās martā

FOTO / VIDEO / PDF / POWERPOINT
drukāt
Pasākumi un izstādes bibliotēkās martā

Ieskaties, ko Kuldīgas un Skrundas novada bibliotēkas ir sarūpējušas saviem apmeklētājiem 2020. gada martā!

KULDĪGAS MĀKSLAS NAMS  basifb 

6.martā plkst. 16.00 Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēja Andra Vītoliņa personālizstādes atklāšana. Izstāde aplūkojama no 7. marta līdz 12. aprīlim 

KULDĪGAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA  basifb

No 2. līdz 30. martam “Fake≠Fact Info Lab” medijpratības izstāde.

Visu mēnesi - literatūras izstāde “Latviešu aktieri uz skatuves un dzīvē” 27.marts - Starptautiskā teātra diena.

Visu mēnesi - literatūras izstāde  “Laikmetiem pāri” Itāliešu tēlniekam Mikelandželo Buanaroti – 545.

5.martā plkst. 11.00 bibliotēkas 2. stāvā - pētnieces, Dr.philol. Simonas Sofijas Valkes (LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts) lekcija “Ko Kurzemes hercogi Ketleri lasīja franciski?”.

9. martā plkst. 17.00 bērnu literatūras centrā -  tikšanās ar lasīšanas veicināšanas mentori Daci Blathenu.

10. martā plkst.16.00 bibliotēkas 2.stāvā - ceļotmīļu tikšanās ar Andri Grīnvaldu sarunā par Vācijas pavalsti Bavāriju.

12. martā plkst. 11.00 bibliotēkas 2. stāvā seminārs “Medijpratība un kritiskā domāšana”.

13. martā plkst. 11.00 bērnu literatūras centrā - tematiskā pēcpusdiena “Mana lellīte Lolīte”.

18. martā plkst. 16.00 Kuldīgas Mākslas nama 3. stāvā - pavasara ieskandināšana bibliotēkā kopā ar māsām Legzdiņām.

19. martā Kuldīgas Mākslas namā notiks Kuldīgas novada 2. Lasītāju klubu saiets. 

Programmā:

No plkst. 9.30 grāmatu galds.

Plkst. 10.30 tikšanās ar izdevniecības Zvaigzne ABC pārstāvjiem un grāmatas “Ragana manā skapī “autoru Gati Ezerkalnu.

Plkst. 12:30 tikšanās ar rakstnieci, publicisti Marinu Kosteņecku. Ar rakstnieci sarunāsies LNB Atbalsta biedrības direktore Karina Pētersone. 

21. martā bērnu literatūras centrā - Kanisterapijas nodarbības. Plkst. 11.00 pirmsskolas grupai, plkst. 12.00 sākumskolas grupai. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās zvanot uz nr: 26481543

No 23. līdz 27. martam - Digitālā nedēļa

24.martā plkst. 16.00 bibliotēkas 2.stāvā -  tikšanās ar VAAD vec.inspektori Māru Bērziņu sarunā “Mazdārziņa iemītnieki - sēnes, vaboles un citi zvēri”.

26. martā metodiskā diena – bibliotēka slēgta.

30. martā plkst. 11.00 “Fake ≠ Fact Info Lab” izstādes noslēdzošā informatīvā nodarbība par medijpratības jautājumiem.

 

KABILES BIBLIOTĒKAbasifb

Martā skatāma Daigas Rozevskas gleznu izstāde

 

ĶIKURU BIBLIOTĒKAbasifb

16.,17., un 18.martā plkst.13.00 -15.00 skolēnu brīvlaika radošā darbnīca.

 

LAIDU PAGASTA BIBLIOTĒKAbasifb

Līdz 12.martam 1.-2.klašu skolēnu darbu izstāde “Mana sapņu svece”.

No 2. līdz 12.martam literatūras izstāde “Sievietes vārds grāmatu nosaukumos”.

No 24.marta līdz 6.aprīlim Laidu audēju darbu izstāde.

No 2. līdz 12.martam literatūras izstāde "Aspazijai – 155".

27.martā plkst. 14.30  interešu kluba tikšanās.

 

PADURES PAGASTA BIBLIOTĒKA basifb

Martā aplūkojama izstāde “Vakarstāsts”. Tā veidota no bērnu darbiem, kuri tika izmantoti animācijas filmas par Padures muižu veidošanā.

 

PELČU BIBLIOTĒKA basifb

Martā aplūkojami Pelču iedzīvotāju kaķi fotoizstādē “Mans kaķītis”.

 

PRIEDAINES BIBLIOTĒKA basifb

Martā apskatāma izstāde “Sieviešu dienas apsveikuma kartiņas“.

2.martā plkst. 17.00 skrubju meistarklase.

16. un 17. martā  plkst. 14.00 radošā darbnīca bērniem “Pavasaris no papīra“.

18. martā 14.00 “Pasaku pēcpusdiena“ kopā ar Kuldīgas Amatierteātra dalībniecēm.

27. martā plkst. 15.00 lasītāju kluba tikšanās.

No 30. marta līdz 3. aprīlim bibliotēka slēgta (vadītājas mācības Rīgā).

 

RENDAS BIBLIOTĒKA basifb

Martā aplūkojama TTMS “Kuldīgas palete” gleznu izstāde “Katrs ar saviem putniem...”.

 

RUMBAS BIBLIOTĒKA basifb

Martā padurnieces Ausmas Burkovskas sutažu rotu izstāde.

16. martā plkst.16.00 atmiņu pēcpusdiena par “Kuldīgas mežrūpniecības saimniecību (MRS)”.

17. martā plkst. 13.00 galda spēļu sacensības bērniem.

31.martā plkst. 10.00 radošā darbnīca.

 

SERMĪTES BIBLIOTĒKA basifb

Martā apskatāma Oļģerta Visvalža Grūbes fotoizstāde “Ceļojumu pieturas”.

16.martā plkst. 9.30 Aspazijas daiļradei veltīts pasākums bērniem.

 

SNĒPELES BIBLIOTĒKA basifb

Martā skatāma Artas Brices fotostāstu izstāde “Ja grāmatas prastu runāt”.

 

TURLAVAS BIBLIOTĒKA basifb

Martā Annas Dinteres rokdarbu izstāde “Sešas košas segas”.

No 10. marta līdz 15. aprīlim Vladislava Kundziņa foto izstāde “Ziedi”.

10. martā plkst. 12.00 interešu klubā fotogrāfs Vladislavs Kundziņš. “Ceļojuma iespaidi - Skotija”. Iepriekš pieteikties bibliotēkā.

16. martā plkst. 11.00 “Ātrlasīšanas sacensības - 7” skolas brīvlaikā. Iepriekš pieteikties bibliotēkā.

 

VĀRMES PAGASTA BIBLIOTĒKA basifb

Martā Daigas Mickēvičas gleznu izstāde.

2.martā plkst.17.00  rokdarbu (tamborēšanas) dalībnieku tikšanās.

9.martā plkst.18.00 stāstu bibliotēkas ietvaros “Vārme manas mājas”. Tēma Vārmes skola.

20. martā plkst.18.00 izbraukums uz Kuldīgas kultūras centru, izrāde A. Birbele “Sieviete kā konfekte”.

23.martā plkst.17.00 rokdarbu (tamborēšanas) dalībnieku tikšanās.

30. martā plkst.17.00 grāmatu meklēšana un lasīšana “Lielais Lasis”.

 

SKRUNDAS NOVADS

Antuļu bibliotēka basifb

Martā apskatāma 20. gadsimta apsveikumu kartiņu izstāde.

11. martā plkst. 14.00 Birutas Ermansones dzejoļu krājuma “Laiks sekundes skaita” atvēršana. Piedalās: autore un mūziķis Andris Akermanis.

 

Nīkrāces pagasta bibliotēka basifb

Martā apskatāma Velgas Zuntmanes izstāde “Fotogrāfija uz koka”.

9. martā plkst. 12.00 lasītāju kluba  tikšanās ar Simonu Siliņu. Tēma “ Augu maģija svecēs”.

 

Raņķu pagasta bibliotēka basifb

No 9. marta līdz 3. aprīlim apskatāma Daces Pušilovas radošo darbu izstāde “Sievišķīgie vaļasprieki”.

No 9. marta līdz 3. aprīlim apskatāma Jeļenas Egliņas lielformāta ziedu izstāde.

 

Skrundas pilsētas bibliotēka basifb

24.martā plkst.16.00 tikšanās ar vairāku kriminālromānu  autoriem Maiju Pohodņevu un Modri Pelsi. Saruna par grāmatu "Aliansē pret  vēzi ". Stāsts par slima cilvēka pārdzīvojumiem, par piedzīvoto ārstējoties un netradicionālo izveseļošanās ceļu.