MĒS NODROŠINĀM NEIEROBEŽOTU PIEEJU INFORMĀCIJAI
UN LABU LASĀMVIELU ATPŪTAI
Bibliotēkas paziņojumi:

Pasākumi un izstādes februārī

Papildināts 2020. g. 03. februārī
FOTO / VIDEO / PDF / POWERPOINT
drukāt
Pasākumi un izstādes februārī

Ieskaties, ko Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novada bibliotēkas ir sarūpējušas saviem apmeklētājiem 2020. gada februārī!

KULDĪGAS MĀKSLAS NAMS  basifb 

No 24. janvāra līdz 1. martam Latvijas Mākslas akadēmijas grafikas katedras pasniedzēju un studentu darbu izstāde “13/13”  

 

KULDĪGAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA  basifb

Līdz 15. februārim Agijas Stakas grāmatu ilustrāciju izstāde bibliotēkas 2. un 3. stāvā

Februārī literatūras izstāde “Sieviete un vīrietis. Divas pasaules”

Februārī literatūras izstāde “Tā dzīvo kaimiņos. Igaunija un Lietuva”

4. februārī plkst. 17.00 Bērnu literatūras centrā sveču gatavošanas darbnīca kopā ar Z/S Baļļas īpašnieci Ievu Bergholdi

6.februārī plkst.16.00 bibliotēkas 2. stāvā Luānas Loinertes grāmatas “Dziedniece Ilze” atvēršana un tikšanās ar dziednieci Ilzi Jansoni

13. februārī plkst. 17.00 Bērnu literatūras centrā tikšanās ar lasīšanas veicināšanas mentori Daigu Gombzemi

19.februārī plkst.16.00 bibliotēkas 2.stāvā Ceļotmīļu tikšanās ar Daigu Bitinieci

sarunā par Ameriku

26. februārī plkst. 16.00 bibliotēkas 1. stāvā – Lasītāju klubs

27. februārī metodiskā diena – bibliotēka slēgta

 

BASU BIBLIOTĒKAbasifb

13.februārī plkst. 13.00 Klubiņa “Vienuviet” tikšanās

 

KABILES BIBLIOTĒKAbasifb

No 1. līdz 21. februārim Daigas Mickēvičas gleznu izstāde

18. februārī plkst. 16.00 Lasītāju kluba tikšanās

25. februārī plkst.16.30 radoša nodarbība kopā ar mākslinieci Daigu Mickēviču

 

LAIDU PAGASTA BIBLIOTĒKAbasifb

28. februārī plkst. 14.30 Interešu kluba tikšanās

 

PADURES PAGASTA BIBLIOTĒKA basifb

8.februārī 15.00 Padures pagasta pārvaldes ēkā animācijas filmiņas par Paduri pirmizrāde kopā ar animatori Daci Liepu un radošo grupu

 

PRIEDAINES BIBLIOTĒKA basifb

Līdz 29. februārim Daigas Rozevskas gleznu izstāde.

 

RENDAS BIBLIOTĒKA basifb

No 5. līdz 28. februārim TTMS “Kuldīgas palete” gleznu izstāde “Katrs ar saviem putniem...”

28.februārī plkst. 15.00 Lasītāju kluba tikšanās

 

RUMBAS BIBLIOTĒKA basifb

10.februārī plkst 14.00 Datorapmācības pieaugušajiem

 

SERMĪTES BIBLIOTĒKA basifb

No 3. līdz 28.februārim Oļģerta Visvalža Grūbes Fotoizstāde “Ceļojumu pieturas”

 

TURLAVAS BIBLIOTĒKA basifb

Februārī Artas Brices fotostāstu izstāde “Ja grāmatas prastu runāt”

26. februārī plkst. 12.00 Interešu klubā tikšanās ar grāmatu blogeri, fotostāstu “Ja grāmatas prastu runāt” autori Artu Brici

 

VĀRMES PAGASTA BIBLIOTĒKA basifb

Februārī padurnieces Ausmas Burkovskas sutažu rotu izstāde

Februārī Jeļenas Egliņas lielformāta dekoru izstāde.

3. un 17. februārī plkst.17.00 Rokdarbu (tamborēšanas) dalībnieku tikšanās

10. februārī plkst.18.00 Lasītāju kluba dalībnieku tikšanās

24. februārī plkst.18.00 Stāstu bibliotēkas ietvaros pasākums “Vārme manas mājas”. Tēma: Vārmes bērnudārzs

 

ALSUNGAS NOVADS

Alsungas bibliotēkabasifb

Februārī literatūras izstāde “Teātris un aktieri”

No 10. februāra vaļasprieku izstāde – konkurss “Uzmini autoru!”

7. februārī plkst. 18.00 tējnīcā “Sapņotava” - Rakstnieces un tulkotājas Ligitas Paegles autorvakars

 

 

SKRUNDAS NOVADS

Antuļu bibliotēka basifb

Februārī Jaunmuižnieka Māra Mihailova fotogrāfiju izstāde

Nīkrāces pagasta bibliotēka basifb

Februārī Ingas Krieviņas suvenīru izstāde “Tupelītes”

10. februārī plkst. 12.00 Lasītāju kluba tikšanās. Tēma – iecienītākie mīlas romāni

Raņķu pagasta bibliotēka basifb

Februārī fotoizstāde “Latvijas ainavas Harija Krūzes fotogrāfijās”

19. februārī  plkst. 15.00 Lasītāju kluba tikšanās. Tēma - mīļākās bērnības grāmatas

Rudbāžu bibliotēka basifb

Februārī literatūras izstāde “Mīlestība- grāmatu nosaukumos”

Skrundas pilsētas bibliotēka basifb

3. februārī plkst. 17.00 Dāmu klubiņa nodarbība “Sveču liešana”

26. februārī plkst. 13.15 Tikšanās ar dziesminieku, komponistu un izlokšņu pētnieku Kārli Kazāku