MĒS NODROŠINĀM NEIEROBEŽOTU PIEEJU INFORMĀCIJAI
UN LABU LASĀMVIELU ATPŪTAI
Bibliotēkas paziņojumi:

Pasākumi un izstādes oktobrī

Papildināts 2019. g. 09. oktobrī
FOTO / VIDEO / PDF / POWERPOINT
drukāt
Pasākumi un izstādes oktobrī

Kuldīgas un Skrundas novada bibliotēkās oktobris ir atnācis ar ražīgu jauno pasākumu un izstāžu piedāvājumu dažādām gaumēm. Piemēram, tikšanās Kuldīgas Galvenajā bibliotēka ar dažādiem rakstniekiem - Viju Beinerti, Andru Manfeldi grāmatas atklāšanas svētkos, un dzimtas pētnieku Zigurdu Beinertu. Iedvesmojošas un uzziņu pilnas tikšanās ar muzikālajā pēcpusdiena kopā ar dziesmu autori un dziedātāju Anitu Ozolu, veselīga uztura speciālisti Katrīnu Spulenieci-Aišpuri. Bērniem un jauniešiem būs tikšanās ar lasīšanas veicināšanas mentoru Arti Rozīti, un darbošanās ar kanisterapijas suņiem no Ventspils. Rendas bibliotēkā 31.10. plkst. 12.00 notiks tikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu, citur – radošās darbnīcas, dažādas izstādes. Savukārt 2.10. plkst. 16.30  Pelču bibliotēkā – angļu valodas mācību klubiņš bez priekšzināšanām. Ieskaties un varbūt atradīsi sev ko interesentu bibliotēkās oktobrī!

Bibliotēka

Izstādes

Laiks

Pasākumi

Laiks

Kuldīgas novads

Kuldīgas Mākslas nams

TTMS Kuldīgas Paletei - 50

1.-13.10.

 

Senioru skolas portretu izstāde(3.stāvā)

Oktobra otra puse

Kuldīgas Galvenā bibliotēka

 

Dienas bez rindām

30.09.-4.10.

Tikšanās ar rakstnieci Viju Beinerti, VKKF projekts “Rakstnieks.Literatūra.Lasītājs”

2.10.

Plkst. 17.00

Andras Manfeldes grāmatas “Ceriņslotas zīmējumi” atklāšanas svētki

3. 10.

12:00

Kuldīgas Mākslas namā 1. stāvā

Muzikāla pēcpusdiena kopā ar dziesmu autori un dziedātāju Anitu Ozolu.

03.10.

Plkst. 17.00

 

Tikšanās ar lasīšanas veicināšanas mentoru Arti Rozīti

15.10.

Plkst. 17:00

Bērnu literatūras centrs

Praktiskā nodarbība “Veselīga uztura ABC”

16.10.

Plkst.17.00

 

Tikšanās ar dzimtas vēstures pētnieku, grāmatas “Ikvienam no mums ir vai ir bijis savs sapnis” autoru Zigurdu Beinertu

17.10.

Plkst. 11:00

Mākslas nama 3.stāva semināru zāle

Kanisterapijas komandas suņi no Ventspils grāmatu un veic uzdevumus kopā ar 1.-4.klases skolēniem. Pirmsskolas vecuma bērni mācīsies un atkārtos krāsu nosaukumus. Iepriekšēja pieteikšanās zvanot uz 26338463

21.10.

1.-4. klases skolēni plkst. 15.00

Pirmsskolas vecuma bērni plkst. 16.00

Bērnu literatūras centrs

 

Lasītāju kluba nodarbība.

30.10.

Plkst. 17.00

Nodarbība “Veselīga uztura ABC”

30.10.

Plkst.17.00

Basu bibliotēka

 

Klubiņa “VIENUVIET” dalībnieku tikšanās

10.10.

 

Ēdoles pagasta bibliotēka

Zaigas Gulbes “Baltās gaismas” dzeja uz koka ripām

1.-31.10.

 

 

Kabiles bibliotēka

Kārļa Dazarta gleznas

1.-31.10.

 

Laidu pagasta bibliotēka

Talsu novada Pļavmuižas SN mākslas studijas “Otiņas” dalībnieku gleznas

1.-31.10.

Laidu un Sermītes bibliotēku čaklāko lasītāju ekskursija

10.10.

 

Pelču pagasta bibliotēka

Kuldīgas talantu fotoskolas izstāde 2019

1.-31.10.

Angļu valodas mācību klubiņš bez priekšzināšanām.

02.10.

Plkst. 16.30-18.00

 

Angļu valodas mācību klubiņš bez priekšzināšanām.

16.10.

Plkst. 16.30-18.00

Pūcīšu skoliņa “Grāmatu starts”

18.10.

Plkst. 17.00

Pelču lasītāju kluba tikšanās “Rudens - lasāmais laiks”

25. 10.

Plkst. 17.00

Angļu valodas mācību klubiņš bez priekšzināšanām.

16.10.

Plkst. 16.30-18.00

Priedaines bibliotēka

Aivara Brenča izstāde “Mazglezniņas”

1.-31.10.

 

Tikšanās ar izstādes “Mazglezniņas” autoru Aivaru Benci

1.10.

Plkst.11.00

Rendas bibliotēka

Oļģerta Visvalda Grūbes fotoizstāde “Te - manas mājas”

1.-31.10.

 

 

Tikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu, VKKF projekts “Rakstnieks.Literatūra.Lasītājs”

31.10.

Plkst. 12.00

Rumbas pagasta bibliotēka

 

Radošā darbnīca

29.10.

Plkst. 10.00

Sermītes bibliotēka

Bērnu radošo darbu izstāde “Mana un Tava Latvija”

1.-31.10.

 

 

Snēpeles pagasta bibliotēka

Eduarda Skabja fotoizstāde”Mūžam Latvijas debesīs”-veltījums Latvijas simtgadei (Kabile)

23.09.-31.10.

 

Turlavas pagasta bibliotēka

Kabilnieka Riharda Lasmaņa koka darinājumu izstāde “Raksti kokā”.

21.10 - 22.10.

 

“Priecīgai dienai!”

Interešu grupas dalībnieku dalīšanās pieredzē - pozitīva attieksme pret dzīvi un kopīgi plāni.

10.10.

Plkst. 12.00

 

Turlavas un Ķikuru bibliotēku interešu grupu tikšanās Turlavas bibliotēkā. 

24.10.  

Plkst.  12.00

Vārmes pagasta bibliotēka

Artas Brices foto izstāde

“Ja fotogrāfijas prastu runāt...”

1.-31.10.

 

Lasītāju kluba dalībnieku tikšanās

7.10.

Plkst.18.00

 

 

Skrundas novads

Antuļu bibliotēka

Grāmatu izstāde. “Latviešu tautas garamantas”. Latviešu tautasdziesmas, teikas, pasakas.

 

01. 31.10.

 

Māla izstrādājumu izstāde. No jaunmuižnieku kolekcijām.

01. 31.10.

Nīkrāces pagasta bibliotēka

“Sveika atkal, mana skola!” 

Izstādē apskatāmi bibliotēkā pieejamie latviešu un ārzemju autoru darbi par skolas dzīvi.

 

1.-31.10.

Lasītāju kluba tikšanās.

21.10.

Plkst. 12.00

Helovīnu pasākums bērniem “Kādā tumšā, tumšā naktī!”

31.10.

Plkst. 18:00