Grāmatu rezervēšana tiešsaistē

2011. g. 28. oktobrī
Papildināts 2014. g. 30. oktobrī

Reģistrētam bibliotēkas lietotājam tiek piedāvāta iespēja sev interesējošos izdevumus rezervēt attālināti. Lai to varētu izdarīt, bibliotēkā jāsaņem autorizācijas dati un rezervācijai jāizmanto bibliotēkas elektroniskā kataloga saskarne - http://kuldiga.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx 

Piedāvātais attālinātais pakalpojums taupīs jūsu laiku, jo Jūs varēsiet, nenākot uz bibliotēku, iestāties elektroniskajā rindā uz izdevumu, kas ir bibliotēkas krājumā, bet izsniegts citam lasītājam, pārraudzīt savu kontu – apskatīt izsniegto un rezervēto izdevumu sarakstu, izdevumu nodošanas un rezervēšanas termiņus, pieprasīt grāmatu nodošanas termiņa pagarinājumu.

Kontaktinformācija:

Raima Preisa – Pakalpojumu nodaļas vadītāja
Tālrunis - 63350281
E-pasts: biblioteka@kuldiga.lv

Jautā bibliotekāram - http://www.biblio.kuldiga.lv/

Skype - kgb_abonements