Digitālā kolekcija "Amatiermāksla Kuldīgas novadā"

2015. g. 10. decembrī
Papildināts 2016. g. 10. martā

Lepojoties ar mūsu - Kuldīgas novada darbīgajiem kultūras ļaudīm, publicējam jaunu digitālo kolekciju "Amatiermāksla Kuldīgas novadā".

Kolekcijas mērķis ir apkopot un darīt pieejamu plašam lasītāju lokam materiālus par Kuldīgas novada un pilsētas pašdarbības kolektīviem – dejotājiem, dziedātājiem, teātra spēlētājiem, instrumentālajiem ansambļiem, lietišķās mākslas kolektīviem.

Kolekcijā pieejami raksti no Kuldīgā izdotajiem laikrakstiem, pašdarbnieku nestās fotogrāfijas, plānots pievienot arī atmiņu stāstus. Gaidīsim arī Jūsu komentārus par kolekcijā ievietotajiem materiāliem.

Kolekcijas veidošanā var iesaistīies ikviens - vietnes veidotājiem iesūtot savā rīcībā esošos materiālus (fotogrāfijas, atmiņu stāstus utt.).

Apzināsim un atcerēsimies mūsu radošos ļaudis kopā!

 

Kontaktinformācija: gunta.grundmane@kuldiga.lv