Fotogrāfiju cikls „Suitu zemes ļaudis”

2015. g. 21. jūlijā

Fotogrāfiju cikls „Suitu zemes ļaudis” ir emocionāls veltījums Suitu ļaudīm, kuri savu identitāti ir saglabājusi gadu, simtiem ejot.

Suitu kultūrtelpa ir unikāls Latvijas kultūras fenomens, kurā kompaktā teritorijā, vēsturiski luterisko apvidu ieskauta, gandrīz četru gadsimtu laikā katoļu baznīcas ietekmē  mijiedarbojoties latviešu, lībiešu, poļu un vācu kultūrām ir izveidojusies un lielā mērā saglabājusies līdz mūsu dienām sava unikāla kultūrvide un identitāte. Šobrīd vēsturiskajā suitu teritorijā ap Alsungu vairs ir saglabājušies tikai ap 2000 suitu izcelsmes iedzīvotāju. Suitu kultūrtelpa ir iekļauta UNESCO Pasaules nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā. Ģeogrāfiski Suitu kultūrtelpa ir atrodas trīs novados Jūrkalnes pagasts- Ventspils novadā, Gudenieku pagasts Kuldīgas novadā, bet Alsungas pagasts saglabāja savu patstāvību atsevišķā Alsungas novadā.

Fotogrāfiju cikls „Suitu zemes ļaudis” atspoguļo Suitu cilvēku dzīvi viena gada garumā (2013.). Bērnības, jaunības, dzīves pilnbrieda un dzīves gudrības mirkļi ir fiksēti gan Suitu zemē, gan aiz tās robežām. Šis darbu kopums ir maza daļa no vairāk kā četru gadu projekta, kas vizuāli attēlo Suitu tradīcijas, ļaudis, garīgās vērtības un kultūras mantojumu. Fotogrāfiju cikls bijis izstādīts daudzās Latvijas izstāžu zālēs.

Izstāde apskatāma no 23. jūlija līdz 6. augustam.