Starpbibliotēku abonements

2011. g. 10. oktobrī
Papildināts 2016. g. 14. janvārī

Starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojums nodrošina iespēju lasītājiem bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu vai raksta kopiju pasūtīt no Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadu bibliotēkām vai Latvijas Nacionālās bibliotēkas. 

Pasūtījumus no Latvijas Nacionālās bibliotēkas var noformēt bibliotēkas UKAC (2. stāvā) vai aizpildot elektronisko veidlapu un nosūtot uz irma.grinberga@kuldiga.lv   

Grāmatas pieprasījums tiek nodrošināts nedēļas laikā. Raksta kopiju ir iespējams saņemt 2-3 dienu laikā.

Kontaktinformācija
UKAC (2. stāvs);
Irma Grīnberga,
Tālr.: 63350281
E-pasts: irma.grinberga@kuldiga.lv