Grāmatu lietošanas termiņa pagarinājums tiešsaistē

2011. g. 10. oktobrī
Papildināts 2022. g. 14. februārī

Reģistrētam bibliotēkas lietotājam tiek piedāvāta iespēja attālināti pagarināt grāmatu lietošanas termiņus. Lai to varētu izdarīt, bibliotēkā jāsaņem autorizācijas dati un jāizmanto bibliotēkas elektroniskā kataloga saskarne - http://kuldiga.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx

Piedāvātais attālinātais pakalpojums taupīs jūsu laiku, jo Jūs varēsiet, nenākot uz bibliotēku, iestāties elektroniskajā rindā uz izdevumu, kas ir bibliotēkas krājumā, bet izsniegts citam lasītājam, pārraudzīt savu kontu – apskatīt izsniegto un rezervēto izdevumu sarakstu, izdevumu nodošanas un rezervēšanas termiņus, pieprasīt grāmatu nodošanas termiņa pagarinājumu.

Kontaktinformācija:

Tālrunis - 25618263
E-pasts: biblioteka@kuldiga.lv

Jautā bibliotekāram - http://www.biblio.kuldiga.lv/