Digitālā kolekcija Latvijas Tautas frontes Kuldīgas nodaļa

2013. g. 15. novembrī
Papildināts 2022. g. 14. augustā

Kuldīgas Galvenās bibliotēkas sadarbībā ar Kuldīgas novada muzeju veidotā digitālā kolekcija Latvijas Tautas frontes Kuldīgas nodaļa, kas pieejama tīmekļa vietnē http://tautasfronte.kuldiga.lv/

Kolekcijā lasāmi un apskatāmi raksti no periodikas un fotomateriāli par LTF Kuldīgas nodaļas vēsturi un rīkotajiem pasākumiem, kas sagrupēti pēc gadiem un svarīgākajiem notikumiem.

Darbs pie datubāzes papildināšanas turpinās, tāpēc lūdzam sazināties ar mums, ja Jūsu rīcībā ir materiāli vai atmiņu stāsti par Latvijas Tautas frontes Kuldīgas nodaļu.

Projekts guvis atbalstu Kultūras Ministrijas konkursā „Par Tautas frontes 25 gadu jubilejas pasākumu organizēšanu

E-pasts - inita.fogele@kuldiga.lv