Bibliotēkas ēkas mantojums

2011. g. 04. oktobrī
Papildināts 2015. g. 02. jūlijā

Kopš 1920. gada 11. decembra, kad tika atklāta Kuldīgas pilsētas lasītava, kas vēlāk pārtapa par publisko bibliotēku, bibliotēka ir sešas reizes mainījusi savu atrašanās vietu. Visus šos gadus bibliotēkas darbiniekus ir pavadījušas ilgas pēc savas pastāvīgas mājvietas un ir liels gandarījums, ka savas pastāvēšanas deviņdesmitgadē, rasta iespēja redzēt savu sapņu piepildīšanos.

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kuldīgas novada Domes īstenoto projektu „Sinagogas ēku kompleksa 1905. gada ielā 6, Kuldīgā, pārbūve par Kuldīgas galveno bibliotēku” ir radīta moderna bibliotēka. Pārbūves rezultātā bijušās sinagogas ēku komplekss kļuvis ne tikai par mūsdienīgu, plašai sabiedrībai pieejamu kultūras un informācija vietu, bet arī par pievilcīgu tūrisma objektu.

Projekta rezultātā jaunradītais bibliotēku ēku komplekss sastāv no bijušā Kuldīgas sinagogas lūgšanu nama, kas atrodas Kuldīgā, 1905.gada iela 6. Kuldīgas lielā sinagoga celta 1875. gadā cara Aleksandra II vadīšanas laikā. Tai blakus atradies mazais lūgšanu nams un kapliča.

 

Sinagogas interjers vēl 1945.gadā bijis tikpat kā neskarts, tajā bija ierīkota graudu glabātuve.  Dzidrai Elbergai, atmiņā palicis, ka griestus rotājušas mazas zvaigznītes. 1956. Gadā ēku sāka pārbūvēt par kinoteātri , kardināli mainot ēkas plānojumu..

Plānojot sinagogas pārbūvi par bibliotēku tika saglabāts 50-to gadu plānojums, telpu interjera elementi – ģipša rotājumi, apgaismes ķermeņu stils, stiklotās koka starpsienas. Demontējot daļu pārseguma starp pirmo un otro stāvu, akcentēta bijušā altāra daļa – vieta, kur glabājās Toras šķirsts ar Toru.

Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome ir gandarīta, ka bijušās sinagogas ēkā ir izvietota tieši bibliotēka, jo grāmata un izglītība ebrejiem vienmēr ir bijušas nenoliedzamas vērtības. Bibliotēkas ēkā ir izvietota grāmatu kolekcija par ebreju tautas vēsturi. Šis projekts kalpo par piemēru konstruktīvam un cieņas pilnam dialogam starp pašvaldībām un Latvijas ebreju kopienu ebreju kultūras mantojuma izmantošanā un saglabāšanā.

Būvdarbus šajā objektā veica SIA „Linde N”, kas darbus uzsāka 2010.gada 11.martā.

Projekta kopējās izmaksas ir Ls 1 538 062, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda – Ls 1 307 352, valsts budžeta dotācija pašvaldībām – Ls 92 283, Kuldīgas novada pašvaldības līdzekļi – Ls 138 427.

Ar 2011.gada 22.augustu tika uzsākta lietotāju apkalpošana jaunajās bibliotēkas telpās un darbinieki ir pārliecināti, ka šī brīža lasītāju skaits – 3457 – jaunajā mājvietā daudzkārt palielināsies. Ceram, ka bibliotēkas atvērtība un draudzīgā vide uzrunās ikvienu, nodrošinot brīvu piekļuvi informācijai, sniedzot atbalstu formālajai un mūžizglītībai, kā arī nodrošinot mazajiem bērniem pirmo saskari ar grāmatām.