Pasākumi un izstādes septembrī

2023. g. 01. septembrī
Papildināts 2023. g. 19. septembrī

Kuldīgas Galvenā bibliotēka

7. septembrī plkst. 14.00 bibliotēkas 2.stāvā tikšanās ar rakstnieku Jāni Joņevu, projekta “Rakstnieks. Literatūra. Lasītājs” ietvaros.

8. un 9. septembrī Ingas Bitēnas audiovizuālais dzejas projekts “TURI MUTI / NEKLUSĒ” bibliotēkas 1. stāvā.

12. septembrī plkst. 11.00 bibliotēkas 3.stāvā tikšanās ar rakstnieci Žaneti Lazdovsku, projekta “Rakstnieks. Literatūra. Lasītājs” ietvaros.

14. septembrī plkst. 15.00 bibliotēkas 2.stāvā Ceļotmīļu tikšanās.

21. septembrī plkst. 14.00 bibliotēkas 2.stāvā tikšanās ar rakstnieci Maiju Miglu-Streiču, projekta “Rakstnieks. Literatūra. Lasītājs” ietvaros.

20. septembrī plkst. 16.00 Lasītāju kluba tikšanās bibliotēkas 1.stāvā.

27. septembrī plkst. 17.00 Mākslas zinātnieka Imanta Lancmaņa lekcija "Kurzemes Hercogistes spožums" Kuldīgas Mākslas nama 1. stāvā.

28. septembrī Metodiskā diena – bibliotēka slēgta.

28. septembrī plkst. 19.00 Literatūras diskusiju klubs PLAUKTs. Tiešsaistes platformā Zoom.

29. septembrī plkst. 16.00 Lekcija "Kurzemes tautas tērps no arheoloģiskā līdz etnogrāfiskajam" bibliotēkas 2. stāvā.

 

Novadpētniecības izstādes bibliotēkā:

No 18. septembra līdz 6. oktobrim virtuālā izstāde "Kuldīga – ceļš uz UNESCO".

No 18. septembra līdz 6. oktobrim virtuālā izstāde “Kuldīga Aivara Vētrāja fotoobjektīvā”.

Septembrī virtuālā izstāde - "Ceļā uz deju" ieskats topošajā Kuldīgas Galvenās bibliotēkas virtuālajā izstādē "Dejas solis mūža garumā" (TDA "Venta" 60).

Septembrī novadpētniecības literatūras izstāde "Dzeja vieno, dzeja svin" bibliotēkas 2. stāvā.

 

Kuldīgas Mākslas nams

Līdz 3. septembrim Modra Svilāna un Kristiana Brektes izstāde “TRACIS”.

 

Antuļu bibliotēka

Līdz 12.septembrim skatāma foto izstāde “Jaunmuiža un jaunmuižnieki’’.

26. septembrī plkst. 17.00 Tikšanās ar dzejnieku Hariju Krūzi.

Līdz 29.septembrim skatāma Oļģerta Visvalža Grūbes foto darbu izstāde.

 

Kabiles bibliotēka

Līdz 5. septembrim Andras Manfeldes izstāde “Vizbulīte un purvs”.

Septembrī bērnu novēlējumi - apsveikumi “Latviešu grāmatai 500” jubilejā.

5.septembrī plkst. 16.00 Tikšanās ar rakstnieci Daci Priedi “Priede starp debesīm un zemi”.

20. septembrī plkst. 16.00 Tikšanās ar Aiju Vīnakmeni “Mirklis dzejā un fotogrāfijā”.

 

Laidu pagasta bibliotēka

No 6. septembra Dzintras Hercas radošo darbu izstāde.

21.septembrī plkst.12.00 tikšanās ar rakstnieci Daci Priedi “No sirds uz sirdi”.

 

Nīkrāces bibliotēka

Līdz 29. septembrim Ingas Ezerietes fotoizstāde “Ziedu laikā”.

11.septembrī plkst.12.00 lasītāju klubs. Daces Znotiņas un Evijas Zandbergas grāmatas “Rubīna lapsas medības “ prezentācija

22.septembrī plkst.12.00 Dzejas dienu pasākums. Tikšanās ar mākslinieci Agiju Staku. Tikšanās notiek Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta “Rakstnieks satiek lasītāju” ietvaros.

 

Padures pagasta bibliotēka

Septembrī Santas Sakalovskas fotogrāfiju izstāde “Saulespuķes”.

Septembrī literatūras izstāde “Dārza labumi burciņās - receptes un idejas”.

Septembrī literatūras izstāde bērniem “Gribu visu zināt!”.

20.septembrī plkst.16.00 Radošā pēcpusdiena bērniem.

 

Raņķu bibliotēka

Septembrī un oktobrī Maijas Čapas gleznu izstāde.

26.septembrī plkst.14.00 Dzejas dienu pasākums. Tikšanās ar dzejnieku Hariju Krūzi.

 

Rudbāržu bibliotēka

No 4. septembra līdz 27.oktobrim Dainas Girvaites foto izstāde “Mani putni”.

25. septembrī 16.00 tikšanās ar rakstnieku, dzejnieku Hariju Krūzi. Grāmatas “Bēru muzikanta piezīmes” atvēršana.

 

Sermītes bibliotēka

Septembrī Pļavmuižas Saieta nama mākslas studijas “Otiņas” dalībnieku gleznu izstāde “Gadalaiki” un Mārtiņa Pizika radošo darbu izstāde.

Līdz 10. septembrim rudens ziedu izstāde.

 

Skrundas bibliotēka

12. septembrī plkst. 15.00 Dzejas dienas kopā ar dzejnieci Janu Egli.

13. septembrī plkst. 13.00 Dzejas dienu pasākums skolēniem kopā ar dzejnieku Kārli Vērdiņu. Pasākums notiek Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta “Rakstnieks satiek lasītāju” ietvaros.

25. septembrī plkst. 15.00 tikšanās ar žurnālistu un karsto punktu reportieri Ati Klimoviču un dzejnieci Inesi Zanderi. Pasākums notiek Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta “Rakstnieks satiek lasītāju” ietvaros.

 

Snēpeles bibliotēka

No 11. septembra līdz 29. septembrim foto izstāde “Snēpele fotogrāfijās” (materiāli no novadpētniecības krājuma).

 

Turlavas pagasta bibliotēka

No 1. septembra līdz 31. oktobrim Aivas Skrickas rokdarbu izstāde “No lentītes līdz rotām”. Smukumlietas bērniem un pieaugušajiem.

No 13. septembra līdz 31. oktobrim Vladimira Segliņa akvareļu izstāde “Par prieku sev”.

No 11. līdz 15. septembrim  Dzejas dienu noskaņās  bibliotēkas  apmeklētāji iesaistīsies kopīgā dzejas radīšanā Dadaisma stilā.

 

Vārmes bibliotēka

Septembrī un oktobrī skatāma izstāde par maizes ceptuvi  “Zelta kliņģeri atceroties”.

1.septemrbī plkst.10.00 tiešraide “Jauno grāmatu čupiņa” Vārmes pagasta bibliotēkas Facebook lapā.

29.septembrī plkst.16.00 lasīšanas veicināšanas pasākums “Lielais lasis”.