Kuldīgas Galvenā bibliotēka īsteno neformālās izglītības programmu “Praktikums jaunajam bibliotekāram”

2023. g. 17. augustā
Papildināts 2023. g. 17. augustā

Kuldīgas Galvenā bibliotēka saņēmusi licenci pieaugušo neformālās izglītības programmas  “Praktikums jaunajam bibliotekāram” īstenošanai.

Tas nozīmē, ka jaunos kolēģus bez bibliotekārās izglītības varēs mācīt Kuldīgas Galvenās bibliotēkas speciālisti, kuri zināšanas un pieredzi krājuši vairākus gadus.

40 stundu programmas mērķis ir sniegt teorētiskas pamatzināšanas un praktiskas iemaņas bibliotekārajā darbā un tā paredzēta Kuldīgas novada vietējas nozīmes publisko bibliotēku bibliotekāriem, kas darbu bibliotēkā uzsāk bez bibliotekārās izglītības.

Izglītības procesā dalībnieki apgūs  bibliotēkas vadību, krājuma veidošanu un uzskaiti, bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu un to popularizēšanu, kā arī lokālās kultūrvides informācijas resursu krājuma veidošanu un pārvaldību.

Iegūtais sertifikāts būs derīgs trīs gadus, kuru laikā darbinieks varēs papildināt zināšanas un prasmes Latvijas Kultūras koledžā vai Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un iegūt kvalifikāciju “bibliotekārs”.

Priecājamies, ka jau šobrīd Kuldīgas novada publiskajās bibliotēkās 92,3% bibliotekāro darbinieku ir ar bibliotekāro izglītību un jaunā licencētā neformālās izglītības programma būs ļoti noderīga jaunu darbinieku apmācībai.

Paldies Kuldīgas Galvenās bibliotēkas vadītājas vietniecei metodiskajā darbā Guntai Grundmanei par programmas izstrādi un apmācību koordinēšanu!