Kuldīgas Galvenās bibliotēkas veidotās virtuālās izstādes

2022. g. 13. augustā
Papildināts 2023. g. 09. oktobrī

Kuldīgas Galvenās bibliotēkas Novadpētniecības sektora darbinieki regulāri aktualizē pilsētai un novadam nozīmīgas personas un/vai notikumus, veidojot un tiešsaistē publicējot tiem veltītas virtuālās izstādes:

 • 2013. gadā veidotajā audioierakstā (ar fotogrāfijām) “Kuldīgas Pilsētas laukums” kuldīdznieks Žanis Grīnbergs dalās savās atmiņās par pilsētas laukumā redzēto un piedzīvoto.
 • 2014. gadā tapusī virtuālā izstāde “Veckuldīgas pilskalns – 2014. gada arheoloģijas piemineklis” veltīta Veckuldīgas pilskalnam, ko Arheologu biedrības priekšsēdētājs Juris Tālivaldis Urtāns 2014. gada 7. februārī nominēja par Latvijas gada arheoloģijas pieminekli.
 • 2014. gadā veidotais fotostāsts “5. vasaras novadpētniecības nometne” tapis 2014. gada 9. un 10. jūlijā Kuldīgas Galvenās bibliotēkas organizētās 5. vasaras novadpētniecības nometnes “Stāsts – vietējās vēstures saglabāšanas forma” ietvaros.
 • 2016. gadā veidotā virtuālā izstāde “Tēlniece, Kuldīgas Goda pilsone Līvija Rezevska (1926–2004). 90 gadi skulptūrās” veltīta novadnieces 90. jubilejai.
 • 2021. gadā veidotā virtuālā izstāde "Rakstniekam EDUARDAM FREIMANIM - 100" veltīta novadnieka (1921-2005) 100. gadu jubilejai.
 • 2021. gadā veidotā virtuālā izstāde “Gleznotājam Vilnim Rasam – 80” veltīta novadnieka (1941-2014) 80. jubilejai.
 • 2022. gadā veidotā virtuālā izstāde “Kafejnīcas Kuldīgā” veltīta 11 pilsētas agrāko laiku kafejnīcām.
 • 2022. gadā veidotā virtuālā izstāde "Kuldīgā un pilsētas apkārtnē uzņemtās filmas" veltīta septiņām Kuldīgā un tās apkārtnē uzņemtajām kinofilmām.
 • 2023. gadā veidotā virtuālā izstāde "Kuldīgas avīžu skatlogi"
 • 2023. gadā veidotā virtuālā izstāde "Ventas rumba — Kuldīgas ainavas pērle"
 • 2023. gadā veidotā virtuālā izstāde "Kuldīga. Ceļš uz UNESCO"
 • 2023. gadā veidotā virtuālā izstāde "Ceļā uz deju. Dejas solis mūža garumā. Tautas deju ansamblim "Venta" — 60"

Virtuālās izstādes pieejamas bibliotēkas tīmekļvietnē sadaļā "Virtuālās izstādes".