Informācija par novadu

2011. g. 13. decembrī
Papildināts 2015. g. 18. augustā

Novadpētniecības krājumā tiek apkopoti materiāli par Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novadu un novadniekiem. Tie ir gan raksti no preses, gan no dažādām grāmatām un arī no citiem izdevumu veidiem. Krājuma veidošanā aktīvi iesaistās arī iedzīvotāji, stāstot atmiņu stāstus un piedāvājot agrākos gados uzņemtas fotogrāfijas.

Ziņas par novadpētniecības informācijas resursiem ir pieejamas novadpētniecības materiālu datubāzē - http://kuldiga.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx

Ērtākai izmantošanai daļa novadpētniecības materiālu ir strukturēti pa darbības jomām un  ir sakārtoti atsevišķās mapēs - http://ej.uz/mapes

Informācija par nozīmīgiem Kuldīgas pilsētas objektiem un cilvēkiem pieejama datubāzē -  http://www.mantojums.kuldiga.lv/

Kuldīga fotogrāfijās - http://ej.uz/foto_Kuldiga

Veckuldīgas pilskalns - http://ej.uz/Veckuldiga_pilskalns

Citi novadpētniecības elektroniskie resursi -

http://www.biblio.kuldiga.lv/?s=56§ion=novadpetnieciba&razotajs=0&p=1&cik=9&searchtxt=&m=7&y=2014

Kontaktinformācija 

Gunta Grundmane – Automatizācijas un informācijas resursu apstrādes nodaļas vadītāja
Tālrunis: 63350282
E-pasts: gunta.grundmane@kuldiga.lv
Skype: guntagunta9