Kuldīgas novada bibliotēkas saņem dāvinājumā Veronikas Tenčas-Goldmanes dzejoļu krājumu

2021. g. 09. decembrī
Snēpelniece Ināra Paiča Kuldīgas novada bibliotēkām uzdāvinājusi savas mammas Veronikas Tenčas-Goldmanes dzejoļu krājumu “Sirmā stunda”, kas izdota 2021. gada vasarā, kad dzejniece jau bija aizsaulē.
I.Paiča: “2021.gada vasarā tika izdots manas mātes Veronikas Tenčas–Goldmanes dzejoļu krājums „Sirmā stundā”. Veronika Tenča-Godmane bija politiski represētā persona. Dzimusi un skolas gadus pavadījusi Rēzeknes novada Maltas pagastā, vēlāk dzīvoja Rīgā, bet pēdējos mūža gadus dzīvoja Kuldīgas novadā. 1948.gada maijā Veronika tika apcietināta par nacionālo partizānu kustības atbalstīšanu un viņai tika piespriests 10 gadu ieslodzījums ar izsūtīšanu uz Krasnojarskas apgabala Noriļskas pilsētu. Veronika bija nacionālo partizānu grupas „Maltas lūši” sakarniece. Savas jaunības atmiņas, sapņus un dzimtās zemes mīlestību Veronika ir atspoguļojusi gan publikācijās, atmiņu stāstījumos, gan dzejā. Mūsu ģimene vēlētos dāvināt pašvaldībai Veronikas Tenčas-Goldmanes dzejoļu krājuma „Sirmā stundā” eksemplārus ar mērķi, lai tos varētu saņemt katra novada bibliotēka.”