Aktivitātes Kuldīgas novada bibliotēkās jūnijā

2021. g. 01. jūnijā

Ir sācies ziedu mēnesis - jūnijs. Kuldīgas novada bibliotēkas aicina to pavadīt kopā ar interesantām grāmatām, kas pieejamas bibliotēkās, vienlaikus aplūkojot dažādu vietējo iedzīvotāju radītās vaļasprieku izstādes un kopīgi gatavoties vasaras saulgriežiem.  

Kuldīgas Galvenās bibliotēkas Facebook (@KuldigasBiblioteka, https://www.facebook.com/KuldigasBiblioteka),tiešraides:

11. jūnijā plkst. 11.00 tiešraidē “Jauno grāmatu rīts”.

 

Aktivitātes Kuldīgas novada bibliotēkās:

Basu bibliotēka

Jūnijā Oļģerta Visvalža Grūbes fotoizstāde.

22.jūnijā plkst.14.00 “Līgo saule, līgo bite…”, tiešraide Vārmes pagasta bibliotēkas Facebook lapā. Piedalās Vārmes un Basu bibliotēkas.

Īvandes bibliotēka

Jūnijā jauno grāmatu virtuālā izstāde.

No 7. jūnija bibliotēkā aplūkojami Ingas Kļavas skalu pinumi.

Laidu pagasta bibliotēka

No 5.jūnija līdz 8.jūlijam Olģerta Visvalža Grūbes fotogrāfiju izstāde “Kuldīga un..”.

Līdz 15. jūnijam T.Neilandes darbiņu izstāde “Teiksmas roku pīti darinājumi”.

Padures pagasta bibliotēka (https://www.facebook.com/Padures-pagasta-bibliot%C4%93ka-518801868291378)

Jūnijā virtuālā izstādes Padures pagasta bibliotēkas Facebook lapā: “Jūnija jaunās grāmatas”, “Jūnija jubilāru grāmatas” un “Jūnijs – ziedu mēnesis”.

Priedaines bibliotēka (https://www.facebook.com/priedainesbiblioteka)

Jūnijā bibliotēkā un Priedaines bibliotēkas Facebook un Instagram kontos (@priedainesbiblioteka) literatūras izstādes “Literatūras jaunumi Priedaines bibliotēkā”.

Rendas pagasta bibliotēka

Jūnijā Edgara Egliena fotoizstāde.

Sermītes bibliotēka

Līdz 8.jūlijam Vizmas Hartmanes gleznu izstāde “Harmonijā ar dabu”.

Snēpeles bibliotēka (https://www.facebook.com/Sn%C4%93peles-bibliot%C4%93ka-370985606683228)

Jūnijā Vizmas Hartmanes gleznu izstāde “Mana krāsainā pasaule”.

Jūnijā bibliotēkā un Snēpeles bibliotēkas Facebook lapā “Jūnija mēneša jauno grāmatu izstāde”.

Turlavas bibliotēka

Līdz 20. jūlijam “Lina Stāsts” lina darinājumu izstāde.

Līdz 20. jūlijam “Ziepju darbnīca” darbu izstāde. Izstādē ķermeņu kopšanas līdzekļi.

No 7. jūnija līdz 20. jūlijam Viduskurzemes pamatskolas - attīstības centra skolēnu mācību uzņēmumu "Crafty" un "Smart wood" darbu izstāde.

Vārmes pagasta bibliotēka  (https://www.facebook.com/V%C4%81rmes-pagasta-bibliot%C4%93ka-1740010206217930)

Jūnijā Mārtiņa Pizika lidmodeļu izstāde.

Jūnijā virtuālā izstāde “Literatūras jaunumi Vārmes bibliotēkā(bibliotēkā, bibliotēkas Facebook lapā, Instagram un Draugiem.lv).

22. jūnijā plkst.14.00 - “Līgo saule, līgo bite...”, tiešraide Vārmes pagasta bibliotēkas facebook lapā. Piedalās Vārmes un Basu bibliotēkas.

Vilgāles bibliotēka

12.jūnijā pagasta novadpētniecības cikla “Simtgades pēdās” 4.ekspedīcija “Sprīdi no Vilgāles ezera”.