Kuldīgas Galvenās Bibliotēkas sadarbības partneri

2011. g. 04. novembrī
Papildināts 2017. g. 11. aprīlī

Kuldīgas novada dome finansē un nodrošina bibliotēkas darbību. Sniedz atbalstu dažādu pasākumu organizēšanā. Risina jautājumu par jaunas bibliotēkas ēkas būvniecību.

V/a “Kultūras informācijas sistēmas” - sadarbība projektu „Valsts Vienotā bibliotēku informācijas sistēma” jeb „Gaismas tīkls” un Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā Latvijas publisko bibliotēku attīstības projekta realizēšanā, sniedz atbalstu bibliotēkas darbinieku tālākizglītībā, organizējot dažādus kursus.

SIA „Tieto Latvia” IIS ALISE uzturēšana, apmācība.

Laikraksts Viduskurzemei “Kurzemnieks” – publicitātes nodrošinājums bibliotēkas aktivitātēm.

Skolas bibliotēka sniedz atbalstu SKOLU ALISES ieviešanā, sniedz atbalstu skolēniem zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanā. Skolas apmeklē bibliotēku nolūkā iepazīties ar tās darbu un piedāvātajiem pakalpojumiem.

LNB un LU Mācību centrs – bibliotēkas darbinieki apmeklē šo centru organizētās mācības.