Pasākumi un izstādes novembrī

2019. g. 01. novembrī
Papildināts 2019. g. 11. novembrī

Kamēr laiks aiz loga kļūst drūmāks, tikmēr bibliotēkas novembrī būs gaismas pilnas – iedvesmojošas tikšanās ar vietējiem cilvēkiem, izglītojošas nodarbības un vēl vairāk. Ieskaties, kas notiek Kuldīgas un Skrundas novada bibliotēkās novembrī!

 

Bibliotēka

Izstādes

Laiks

Pasākumi

Laiks

Kuldīgas novads

Kuldīgas Mākslas nams

Senioru skolas portretu izstāde (3.stāvā)

31.10.-31.10.

 

Kaspara Zariņa personālizstāde

30.10.-15.12.

Kuldīgas Galvenā bibliotēka

Literatūras izstāde “Tomazi di Lampedūzas un Stāmerienas baroneses fon Volfas mīlas stāsts”

1.-15.11.

Lekcija “Hroniskas sāpes fizioterapeita skatījumā”

6.11. 

Plkst. 17.00 

Kuldīgas Galvenās bibliotēkas 2. stāvā

Literatūras izstāde “Lāčplēša Kara ordeņa kavalierim, ģenerālim Mārtiņam Peniķim - 145”

1.-25.11.

Daces Priedes grāmatas “Kur sarkanas ogas auga” atvēršana

6.11.

Plkst. 18.00

Mākslas namā

Literatūras izstāde “Dzimtā zeme Latvija”

1.-30.11.

Tikšanās ar lasīšanas veicināšanas mentoru Kārli Neimani

12.11.

Plkst. 17.00

Bērnu literatūras centrā

 

Nodarbība “Veselīga uztura ABC”

Latviskie ēdieni 

13.11. 

Plkst. 17.00

Radošā darbnīca ar rokdarbnieci Santu no Talsiem – katram sava latviskā rokassprādze

14.11.

Plkst. 15.00-17.00

Bērnu literatūras centrā

Nodarbība kopā ar fizioterapeiti  Vinetu Baukši

20.11.

Plkst. 17.00

Lasītāju kluba tikšanās

27.11. 

Plkst. 17.00

Basu bibliotēka

IELŪGUMI laiku lokos

1.-30.11.

Klubiņa “Vienuviet”tikšanās, tēma - “Mēs Čaka virtuvē” 

7.11. 

Plkst.13.00

      Klubiņa “Vienuviet”tikšanās - adventes vainagu veidošana

29.11.

Plkst. 13.00

Ēdoles pagasta bibliotēka

Zaigas Gulbes Baltās gaismas dzeja uz koka ripām

1.-30.11.

 

Kabiles bibliotēka

Sarmītes Jurjakas papīra leļļu un karikatūru izstāde

8.- 30.11.

 

Laidu pagasta bibliotēka

Kuldīgas novada vispārizglītojošo skolu 7-9 kl. skolēnu radošo darbu izstāde “Mana un Tava Latvija”

1.-30.11.

Interešu klubs “Dzīvot Laidos” tēma: “Stāstu laiks bibliotēkā- Laidi”- Mārtiņš Linde

15.11. 

Plkst.14.30

Padures pagasta bibliotēka

Artas Brices fotogrāfijas ar autores tekstu

1.- 30.11.

Atmiņas par Horvātiju. Lasītāju interešu kluba tikšanās ar ceļotāju Melitu Jonasi.

27.11.

Plkst. 18.00

Pelču pagasta bibliotēka

Kuldīgas talantu skolas fotoizstāde

27.10. - 27.11.

Angļu valodas klubiņš

6.11.
Plkst. 16.30

 

Angļu valodas klubiņš

13.11.
Plkst. 16.30

Koka svečturīšu darbnīca

15.11.

Plkst. 17.00

Angļu valodas klubiņš

20.11.
Plkst. 16.30

Angļu valodas klubiņš

27.11.
Plkst. 16.30

Fotokluba tikšanās Pelčos 

29.11.

Plkst. 16.00

Rendas bibliotēka

Oļģerta Visvalda Grūbes foto izstāde “Te - manas mājas”

1.-30.11.

 

Rumbas pagasta bibliotēka

Eduarda Skabja foto izstāde

1.-30.11.

Radošā darbnīca

26.11. 

Plkst. 10.00

Sermītes bibliotēka

Kārļa Dazarta gleznu izstāde

1.11 - 30.11

 

Snēpeles pagasta bibliotēka

Aivara Brenča izstāde “Mazglezniņas”

1.11.- 20.12.

 

Turlavas pagasta bibliotēka

Kabilnieka Riharda Lasmaņa koka darinājumu izstāde 

“Raksti kokā”

1. - 22.11.

Turlavas bibliotēkas interešu klubā stāstu pēcpusdiena par Turlavas bibliotēku. 

14.11.

Plkst. 12.00

Intas Vīdersones un Ināras Zeltītes rokdarbu izstāde ”Adīts un tamborēts”.

1. - 23.11.

Turlavas interešu klubā viesojas mūzikas terapeite Iveta Vēra. 

Iepriekš pieteikties zvanot uz numuru 25474017

27.11.

Plkst. 10.00

Vārmes pagasta bibliotēka

Santas Nenartavičiūtes (6 gadi) gleznu izstāde 

“Gleznojumi guaša tehnikā”

1.-30.11

Tamborēšanas nodarbības vada Ilze Gluškova

4.11.

Plkst.17.00

 

Lasītāju kluba dalībnieku tikšanās

11.11.

Plkst.18.00

Vilgāles bibliotēka

Pagasta novadpētniecības fotoizstāde “Simtgades mirkļi” .

No 17.novembra pagasta vēstures istabā

 

Skrundas novads

Antuļu bibliotēka

Latvija Harija Krūzes fotogrāfijās.

4.11.-30.11.

Saldus senioru akordeonistu ansambļa “Akords” koncerts “Lai skan akordeons”.

14.11

Plkst.17.00

Nīkrāces pagasta bibliotēka

Kuldīgas paletes dalībnieces Rasas Rasmanes gleznu izstāde

1.11-30.11.

Lasītāju kluba tikšanās

11.11.
Plskt. 12.00

Rudbāržu pagasta bibliotēka

Zentas Kalniņas dzimtas senlietu izstāde

4.11. - 30.11.

 

Skrundas pilsētas bibliotēka

Aivitas Staņevičas mini izstāde “Fotogrāfijas dažādā dzīve”.

1.-16.11.

Dāmu klubiņa nodarbība un meistarklase “Paaugstināts holesterīns un ar to saistīts uzturs”.

4.11.

Plkst. 17:00