Tikšanās ar rakstnieku Ēriku Hānbergu

2019. g. 10. jūlijā
Papildināts 2019. g. 15. jūlijā

Ceturtdien, 2019. gada 18. jūlijā plkst. 17.00, Kuldīgas Mākslas namā notiks tikšanās ar rakstnieku Ēriku Hānbergu.

Autors un publicists Ēriks Hānbergs (1933) ir ieguvis pedagoga izglītību, un sācis savas darba gaitas Liepājas pusē - bijis Liepājas pilsētas un rajona laikraksta literārais līdzstrādnieks, vēlāk - nodaļas vadītājs, tad - laikraksta “Cīņa” korespondents, lauksaimniecības nodaļas vadītājs, arī “Neatkarīgās Rīta Avīzes” redaktora biedrs.

Pirmā literārā publikācija – garais stāsts “Pirmā grēka līcis” žurnālā “Karogs” 1976. Ēriks Hānbergs ir izdevis vairākus stāstu krājumus (“Taka rudzu laukā”, “Plikie un pusplikie”, “Kartupeļu stāsti” u.c.), publicistikas grāmatas (“Vīru vakara valoda”, “Ērta dzīvošanas formula”, “Edgars Liepiņš” u.c), autobiogrāfiskās grāmatas “Mirklīši”, “Aplaipojumi un apsmaidījumi”. Autors ir rakstījis par lauku dzīvi, prozai raksturīgs spēcīgs dokumentālisms, asu dzīves pretrunu atmaskojums, sulīgs humors, ietilpīgs dialogs.

Ēriks Hānbergs ir saņēmis vairākus apbalvojumus - P.Stučkas prēmiju par rakstu sēriju “Publicista skatījumā” (1981), LPSR Valsts prēmiju (1987), “Sējēja” prēmiju (1990) un Triju Zvaigžņu ordeni (2003).