Pasākumi un izstādes Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novada bibliotēkās maijā

2019. g. 02. maijā
Papildināts 2019. g. 02. maijā

Maijā, kad pilnā plaukumā zied ābeles, un  pumpuru smarža reibina gaisu, ir īstais laiks papildināt dabā redzēto ar mākslas un literatūras izstāžu apmeklējumu tuvākajā bibliotēkā. Šajā iedvesmas pilnajā laikā aicinām arī uz tikšanos ar grāmatu autoriem un tulkotājiem - 14. maijā plkst. 14.00, Skrundas bibliotēkā tikšanās ar grāmatas "Tāds skudras ceļš" autori Dagniju Gudriķi, un 16. maijā plkst. 12.00, Kuldīgas Mākslas namā projekta “Rakstnieks. Literatūra. Lasītājs” ietvaros tikšanās ar tulkotāju Silviju Brici.

 

Bibliotēka

Izstādes

Laiks

Pasākumi

Laiks

Kuldīgas novads

Kuldīgas Mākslas nams

V.Līcīša 80 gadu jubilejas izstāde

1.-19.maijs

 

LMA studentu zīmējumu izstāde (3.st.)

1.-19.maijs

Kuldīgas Mākslas skolas diplomdarbu izstāde

22.maijs - 5.jūnijs

Kuldīgas Galvenā bibliotēka

Literatūras izstāde - Silvijas Brices tulkojumi

2.05. - 20.05.

Projekta “Rakstnieks. Literatūra. Lasītājs” ietvaros tikšanās ar tulkotāju Silviju Brici.

16.05.

plkst. 12.00 Kuldīgas Mākslas namā

Mātes sirdī mātes mīļums, dvēselē - tās atspīdums. Mātes diena

2.05. - 14.05.

 

Basu bibliotēka

 

Dažadu interešu kluba “VIENUVIET” tikšanās, tēma : iepazīt Basus - Basu pilskalns

3.05.

plkst. 13.00 (pulcēties pie Basu bibliotēkas)

Īvandes bibliotēka

 

Īvandes bibliotēkas izbraukums pie lasītājiem

8.maijs

Kabiles bibliotēka

TTMS Kuldīgas Palete gleznas

01.05.-31.05.

 

Ķikuru bibliotēka

Pinumi. Izstāde no Ķikuru iedzīvotāju  personīgām lietām.

01.05.-31.05.

 

Priedaines bibliotēka

TTMS Kuldīgas Palete gleznas “Katrs ar saviem putniem”

1.05.-31.05.

 

Daces Jaunzemes šūtās mīļmantiņas

1.05..-31.05.

Pelču bibliotēka

 

Izstādes atklāšana “Sērkociņi, kungi un dāmas!” Ievas Sproģes privātkolekcija

03.05.

Fotoniekošanās darbnīca Nr. 2.

17.05.

“Pūcīšu skoliņa” lasītveicināšanas projekts  3-4. gv. mazuļiem ar vecākiem

03.05.

plkst. 18.00

Lasītāju bibliobuss

30. 05.

Datorapmācība senioriem

21.05.;

28.05.

Rendas bibliotēka

TTMS Kuldīgas Palete gleznu izstāde

01.05.-31.05.

Rendas bibliotēka

   

Rumbas bibliotēka

Renātes Mihailovas darināto kartiņu izstāde

1.05-31.05.

Grāmatu piegāde uz Novadniekiem

2.05.

plkst. 10.00

 

Grāmatu juanumu piegāde uz Ventas ciema “Bukaišiem”

2.05.

Sermītes bibliotēka

Sermītnieka Mārtiņa Pizika darbu izstāde

01.05 - 31.05.

Sermītes lasītāju kluba viesošanās Mazsālijās

7.05.

 

Laidu pagasta rokdarbu pulciņa dalībnieku darbu izstāde

01.05 - 31.05.

 

Snēpeles bibliotēka

Intas Vīdersones rokdarbu izstāde “Valdziņu valdzinājums”

06.05.-03.06.19.

 

Turlavas pagasta bibliotēka

PII “Lāčuks radošo darbu izstāde “Sveiksim atkal pavasari!”

07.05. - 31.05.

 

Turlavas kultūras nama keramikas pulciņa darbu izstāde. Vadītāja Agnese Fogele.

07.05. - 31.05.

Vārmes pagasta bibliotēka

Vārmes kultūras darbinieces Ilzes Jumiķes salvešu kolekciju par Lieldienu tēmu;

1.05.-10.05.

 

Vārmes kultūras darbinieces Ilzes Jumiķes salvešu kolekciju par Pavasara ziedu  tēmu;

13.05.-31.05.

Vārmenieku rokdarbu un amatniecības izstrādājumu izstāde;

14.05. - 31.05.

Skrundas novads

Nīkrāces pagasta bibliotēka

Literatūras izstāde veltīta Mātes dienai. “Es savai māmiņai”

01.05.-31.05.

Lasītāju kluba tikšanās “Paši stādam, paši kopjam”

10.05.

plkst.12:00

Rudbāržu pagasta bibliotēka

Izstāde:

„Rožu valsis” Irinas Caunes gleznu izstāde

 

2.maijs  -

20.maijs

   

Skrundas pilsētas bibliotēka

   

Tikšanās ar grāmatas "Tāds skudras ceļš" autori Dagniju Gudriķi.

14.maijs plkst.14:00