Pasākumi un izstādes Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novada bibliotēkās februārī

2019. g. 28. janvārī
Papildināts 2019. g. 04. februārī

Ir sācies gada īsākais mēnesis - februāris, bet tas noteikti ir ne mazāk interesants kā pārējais gads! Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novada bibliotēkās dažādas izstādes un radošās darbnīcas, gan par godu Svētā Valentīna dienai, gan arī plašā izvēlē ar grāmatām saistīti pasākumi.

Alsungas novada bibliotēka

Izstādes

Fotoizstāde.  Arnis Gercāns - “Laiku lokos”

1. līdz 28. februāris

Pasākumi

Ieskats latviešu tautas teiku un pasaku simbolikā.

Tikšanās ar Arvīdu Ulmi 

(grāmatas “Ieskats latviešu tautas teiku un

pasaku simbolikā” autoru).

1.02.2019.

 
plkst. 13:20

Jauno grāmatu apskats pirmsskolas izglītības iestādē “Miķelītis''.

14.02.2019.

plkst. 10:30

Pasaku rīts “Ziedu pasaulē”. 

(Ausma Caune 63351343)

23.02.2019.

plkst. 11:00

 

Kuldīgas Mākslas nams

Izstādes

Latvijas Mākslas Akadēmijas tekstila un keramikas

nodaļas pedagogu un audzēkņu darbu izstāde “Māls un pavediens”.

11.janvāris līdz 24. februāris

 
 

Satversmes tiesas rīkotā skolēnu zīmējumu un

domrakstu konkursa darbu izstādi “Mana Satversme”.(3.stāvā)

12.februāris līdz 6. marts

 


Ēdoles pagasta bibliotēka

Izstādes

“Adam cimdus, adam zeķes”.

Informatīvie materiāli par adīšanu un Ēdoles pagasta rokdarbnieču adītie cimdi un zeķes.

4. līdz 23. februāris

 
 


Īvandes pagasta bibliotēka

Pasākumi

Grāmatu piegāde mājās.

 6. februāris

 

 

 

Kabiles bibliotēka

Pasākumi

Konkursa “Tava un mana Latvija” radošie darbi.

 1. līdz 28. februāris

 

 

 

Ķikuru bibliotēka

Izstādes

Rokdarbu izstāde:

Adījumi,tamborējumi.

 4. līdz 28. februāris

 

 


Laidu pagasta bibliotēka


Pasākumi

Krustvārdu mīklu konkurss.

Laidu bibliotēka sadarbībā ar kultūras darba organizatori.

 16. februāris

 

 

Interešu klubiņa “Dzīvot Laidos” tikšanās Laidu bibliotēkā.
28. februāris  

 

Laidu pagasta Sermītes bibliotēka

Izstādes

Ivetas Pļaviņas rokdarbu izstāde.

 4. līdz 28. februāris

 

 

 

Padures pagasta bibliotēka

Izstādes

Lauku sieviešu rokdarbi XX gadsimtā.

 8. līdz 28. februāris

 

 

Pasākumi

Grāmatu piegāde mājās pēc pieprasījuma.

28. februāris

 

 

Pelču pagasta bibliotēka

Izstādes

Izstāde “Mīļākā bērnības grāmata”

1. līdz 28. februāris

 

 

Izstāde “1001 krūzīte” Lauras Dzērves privātkolekcijā.

 

22.februāra līdz 31. martam  

 

Pasākumi

“Pūcīšu skola” lasīšanas veicināšanas nodarbības

3-4 gv. bērniem ar vecākiem.

8.02.2019.
plkst. 18:00

“Bērnu Žūrijas” noslēgums.
6.02.2019. plkst. 10:45

“Skaļās Lasīšanas” 1. nodarbība konkursa lasītājiem.
6.02.2019 plkst. 16:00

Lasītāju klubs. “Tējas vakars ar kolekcionāri Lauru Dzērvi”.
22.02.2019. plkst. 18:00

Grāmatu piegāde mājās lasītājiem.

28.02.2019.  

Priedaines bibliotēka

Pasākumi

Valentīna dienai veltīta radoša darbnīca.

11.02.2019.

plkst. 17:00

 


Rendas bibliotēka

Izstādes

Mairas Rībenas gleznu izstāde. 4. līdz 28. februāris  

 

Pasākumi

Ziemas skaņu pasakas.

Sarunas un muzicēšana kopā ar mūzikas terapeiti Ivetu Vēru.

8.02.2019.

plkst. 16:00
 

Rumbas pagasta bibliotēka

Pasākumi

Tikšanās ar lasītāju klubu, jaunā gada kolāžu veidošana.

4.02.2019.

plkst. 14:00
 

Grāmatu piegāde uz Novadniekiem un Ēdām.
7.02.2019. plkst. 10:00

Grāmatu jaunumu piegāde uz “Bukaišiem”.
7.02.2019. plkst. 10:00

Snēpeles pagasta bibliotēka

Izstādes

TTMS “Kuldīgas Palete” dalībnieces Rasas Rasmanes gleznas.

1.līdz 28. februāris  

Novadpētniecības materiālu izstāde “Snēpeles amatierteātrim- 100”

 

4. līdz 22.ferbuāris  

Pasākumi

“Ceļošana ir “vīruss”, kas nav ārstējams, ar to saslimst uz visu mūžu…”

Tikšanās ar I.Bumbieri un D. Pušīlovu.

25.02.2019. 15:00

Turlavas pagasta bibliotēka

Izstādes

PII “Lāčuks” radošo darbu izstāde “Tā kā mīļu ciemiņu bērni gaida ziemiņu”..

1. līdz 28. februāris  

TTMS “Kuldīgas Palete” autoru darbu izstāde.

 

1. līdz 28. februāris  

Pasākumi

Cūkas gadu sākot.

28.02.2019. 12:00

Vārmes pagasta bibliotēka

Izstādes

Oļģerta Visvalda Grūbes fotoizstāde Te - manas mājas.

1. līdz 28. februāris  

“Sveču un svečturu izstāde”.

1. līdz 28. februāris  

Pasākumi

Tikšanās ar fotoizstādes Te - manas mājas autoru

OĻĢERTU VISVALDI GRŪBI.

25.02.2019. plkst. 17:00Raņķu pagasta bibliotēka

Izstādes

Daces Pušīlovas darbu izstāde.

 

1. līdz 28. februāris  


Rudbāžu pagasta bibliotēka

Izstādes

“Rūķi bibliotēkā “ Lienes Krūmiņas rūķu kolekcija.

 

5. līdz 28. februāris