Jaunās grāmatas

2018. g. 19. jūlijā
Papildināts 2018. g. 23. jūlijā

Kuldīgā sākas Pilsētas svētki! Aicinām kuldīdzniekus ciemos - parādīt saviem viesiem bibliotēkas telpas un pie reizes paņemt kādu jaunu, labu grāmatu.