Izmanto Letonikas datubāzi no mājām!

2017. g. 20. februārī
Papildināts 2017. g. 22. februārī

Šogad datubāze www.letonika.lv reģistrētiem Kuldīgas Galvenās bibliotēkas lietotājiem ir pieejama ne tikai bibliotēkā, bet arī attālināti – no sava mājas datora. Lietotājiem jāierodas bibliotēkā, lai saņemtu datubāzes lietotājvārdu un paroli, un tad tie jāievada adresē: http://letonika.lv/Login.aspx#section-clients.

Letonika ir uzziņu, tulkošanas, multivides, oriģinālliteratūras un informācijas meklēšanas sistēma par Latviju latviešu valodā, kas aptver dažādus digitālos resursus - Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Latvijas vēstures enciklopēdiju, Latvijas kultūras kanonu, terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, mūsdienu un seno Latviju attēlos, brīvpieejas grāmatas, valodas pareizrakstības uzziņu sistēmu u. c.