MĒS NODROŠINĀM NEIEROBEŽOTU PIEEJU INFORMĀCIJAI
UN LABU LASĀMVIELU ATPŪTAI
Bibliotēkas paziņojumi:

Atbildēšanas kārtība


2011. g. 03. novembrī
Papildināts 2017. g. 22. februārī


 

  1. Uz nekorektiem jautājumiem un replikām bibliotēkas darbiniekiem ir tiesības neatbildēt;

  2. No katra klienta pieņem tikai vienu jautājumu dienā;

  3. Ja vienlaicīgi būs uzdoti vairāki jautājumi, atbilde tiks sniegta tikai uz vienu jautājumu pēc bibliotēkas darbinieku ieskatiem;

  4. Atbildes netiek sniegtas uz komerciāla rakstura jautājumiem (Piem., informācija par kādas preces iegādi);

  5. Mēs nesniedzam informāciju, kas ir pretrunā ar valsts likumdošanu (Piem., informācija par lasītājiem);

  6. Nesniedzam atbildes uz jautājumiem, kuros ir lūgums risināt konkrētus uzdevumus (Piem., uzdevumi ķīmijā, fizikā, matemātikā u.tml.);

  7. Materiāli studiju darbu izstrādei tiek meklēti, ja pieprasījums ir konkretizēts;

  8. Atbildes uz jautājumiem bibliotēkas darbinieki centīsies sniegt vienas darbdienas laikā.