MĒS NODROŠINĀM NEIEROBEŽOTU PIEEJU INFORMĀCIJAI
UN LABU LASĀMVIELU ATPŪTAI
Bibliotēkas paziņojumi:

Pasākumi un izstādes novembrī

Papildināts 2022. g. 01. novembrī
FOTO / VIDEO / PDF / POWERPOINT
drukāt
Pasākumi un izstādes novembrī

Kuldīgas Galvenā bibliotēka

Novembrī Ugāles mākslinieces Laimdotas Junkaras gleznu izstāde.

3.novembrī plkst. 14.00 bibliotēkas 2. stāvā tikšanās ar rakstnieci Lindu Nemieru projekta “Rakstnieks. Literatūra. Lasītājs” ietvaros. Pasākums tiks translēts arī Facebook (@KuldigasBiblioteka).

7. novembrī plkst. 15.00 bibliotēkā Andas Rožukalnes vieslekcija - Kas uzrauga sabiedrības “sargsuni”? Saruna par Latvijas sabiedrisko mediju profesionālo ētiku un sabiedrisko mediju ombuda darbu.

24. novembrī plkst. 16.00 Kuldīgas Mākslas nama 3. stāvā Ceļotmīļu tikšanās ar Renāti BērziņuPasākums tiks translēts arī Facebook (@KuldigasBiblioteka).

24. novembrī plkst. 19.00 Literatūras diskusiju klubs PLAUKTs. Tiešsaistes platformā Zoom.

24.novembrī Metodiskā diena – bibliotēka slēgta.

25. novembrī plkst. 11.00 Facebook (@KuldigasBiblioteka) tiešraidē “Jauno grāmatu rīts”.

30.novembrī plkst. 16.00 Lasītāju kluba tikšanās bibliotēkā.

1. decembrī plkst. 14.00 bibliotēkas 2. stāvā tikšanās ar rakstnieku Arno Jundzi. Pasākums tiks translēts arī Facebook (@KuldigasBiblioteka).

 

Kuldīgas Mākslas nams

Līdz 23. decembrim izstāde “Rebel Rebel”.

 

Alsungas bibliotēka

Līdz 2023. gada 5. janvārim novadpētniecības izstāde par Alsungu “No Melānijas albuma”.

No 8. novembra grāmatu tematiskā izstāde: Iepazīšanās ar Guntas Krasts dāvinājuma (no ASV) grāmatām - grāmatas par vēsturi, ģeogrāfiju, ceļojumiem, izdotas laikā no 1947.g. - 1987.g. ASV, Vācijā, Austrālijā.

No 8. novembra bibliotēkas krājuma tematiskā izstāde Alsungas pamatskolā, veltīta Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas dienai.

No 6. decembra Alsungas pamatskolā grāmatu galds - 2022. gada 2. pusgada grāmatu jaunumi Alsungas bibliotēkā.

Novembrī virtuālā izstāde bibliotēkas Facebook lapā - “Novembra jaunākās grāmatas Alsungas bibliotēkā”.

Ziemeļvalstu literatūras nedēļā no 14. - 20. novembrim Patrika Svensona grāmatas “Zuša evaņģēlijs” skaļie fragmentu lasījumi. Lasa bibliotekāre un drošākie bibliotēkas apmeklētāji.

 

Laidu pagasta bibliotēka

No 2. līdz 30. novembrim Mārtiņa Pizika gleznu izstāde “Ziedu galerija”.

No 2. līdz 31. decembrim Dainas Girvaites momentfotogrāfijas “Mani Putni”.

3. novembrī plkst.14.00. Interešu kluba tikšanās. Tēma “Vanga šodien un senāk”.

 

Nīkrāces bibliotēka

Novembrī Dagnijas Grundbergas radošo darbu izstāde “Mana meditācija”.

14. novembrī plkst. 12.00 Lasītāju kluba tikšanās.

 

Padures bibliotēka

Novembrī Gundijas Kalējas gleznu izstāde.

 

Pelču bibliotēka

Novembrī Fotokluba “Divas upes” fotoizstāde “Ainavas, noskaņas, cilvēki, - Pelčos” ar Pelču iedzīvotāju piedalīšanos. Izstāde apskatāma bibliotēkā un Pelču pagastmājā.

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa no 14.- 16. novembrim:

10.00-11.00 “Rītausmas stundas lasīšana bērniem”;

15.00-16.00 Krēslas stundas lasīšana pieaugušajiem”.

Tēma: “Ziemeļvalstu daba bibliotēkas grāmatu krājumā”.

 

25. novembrī plkst.18.00 “Pūcīšu vakars”. Pelču bibliotēkas pūcīšu kolekcija. Meistarklase “Mana pūcīte” ( vadīs Santa Ķeķe). Uz vakaru vēlams ierasties ar kādu pūcītes simbolu apģērbā, vai rotājumā. Bez vecuma ierobežojuma.

No 5.- 30. decembrim izstāde “Brīnumainās kurpītes”.

28. decembrī plkst. 15.00 “Seno kartiņu darināšana ar EBRU tehniku”. Meistarklasi vada G. Obodņikovs.

 

Raņķu bibliotēka

Novembrī Ilzes Kalvānes ilustrāciju izstāde “Spilgti bezgalīgais stāsts”.

2.novembrī plkst. 15.00 interešu klubiņa tikšanās.

Decembrī Intas Mednieces keramikas izstāde.

14.decembrī plkst. 15.00 interešu klubiņa tikšanās.

 

Rendas bibliotēka

No 1. novembra līdz 15.decembrim Mairas Rībenas radošo darbu izstāde “No grāmatas līdz gleznai”.

No 21. novembra līdz 15.decembrim Intas Mednieces keramikas izstāde.

4.novembrī plkst.15.00 neklātienes ceļojums pa Slovēniju. Ceļojuma iespaidos dalīsies Agrita Staško.

 

Rudbāržu bibliotēka

No 1. novembra līdz 2. decembrim Evas Zagorskas gleznu izstāde.

No 5. decembra līdz 13. janvārim izstāde “Radošums dzimtas četrās paaudzēs”. Dairas Ābolas, Ilzes Ābolas, Evas Behmanes, Emilias Behmanes radošie darbi.

26. novembrī plkst. 14.00 viktorīna “Mani Rudbārži”.

 

Rumbas bibliotēka

Novembrī literatūras izstāde “Grāmata vai ekranizācija?”.

Novembrī Aijas Lubiņas sērkociņu etiķešu privātkolekcija.

21. novembrī plkst.16.00 lasītāju klubiņa tikšanās.

Decembrī literatūras izstāde “Grāmatas, kuras palīdzēs justies silti un mājīgi”.

1. decembrī plkst. 9.30 nodarbība “Radošā darbnīca”.

19. decembrī plkst. 16.00 lasītāju klubiņa tikšanās.

 

Skrundas bibliotēka

7.decembrī plkst.16.30 Dāmu klubiņa tikšanās.

14.decembrī plkst. 16.00 muzikāli dzejisks Ziemassvētku pasākums kopā ar aktieri Edgaru Pujātu. Čaklāko lasītāju godināšana.

 

Turlavas bibliotēka

No 11. oktobra līdz 30. novembrim Izstāžu ciklā “Radošā Turlava” Ivetas Pļaviņas ražotās “Dabas veltes”.

No 1. novembra līdz 16. decembrim ciklā “Radošā Turlava” Ināras Zeltītes adīto zeķu izstāde “Galvenais - kājas siltas!”.

No 1. novembra līdz 16. decembrim Eltona (Valda Lancmaņa) ilustrāciju izstāde Artura Balta grāmatai “Austris”.

No 14. novembra līdz 30. decembrim Laimas Gūtmanes fotoizstāde “Uzticēšanās”.

No 21. novembra līdz 30. decembrim Izstāžu ciklā “Radošā Turlava”  Zandas Spuļģītes gatavoto darbu izstāde “…”

1. decembrī Interešu kluba tikšanās.

 

Vārmes bibliotēka

Novembrī Mārtiņa Pizika gleznu izstāde “Daba, putni un dabas skati”.

Novembrī un decembrī Vārmes rokdarbnieku, amatnieku, rotu un citu interesantu izstrādājumu izstāde.

1. novembrī plkst. 10.00 tiešraide “Jauno grāmatu čupiņa”. Vārmes pagasta bibliotēkas Facebook lapā.

11. un 25. novembrī  plkst. 10.00 tiešraide “Piektdienas pasaku rīts kopā ar Kroksīti”. Vārmes pagasta bibliotēkas Facebook lapā.

2. decembrī plkst. 10.00 tiešraide “Jauno grāmatu čupiņa”. Vārmes pagasta bibliotēkas Facebook lapā.

9. un 30. decembrī  plkst. 10.00 tiešraide “Piektdienas pasaku rīts kopā ar Kroksīti”. Vārmes pagasta bibliotēkas Facebook lapā.