MĒS NODROŠINĀM NEIEROBEŽOTU PIEEJU INFORMĀCIJAI
UN LABU LASĀMVIELU ATPŪTAI
Bibliotēkas paziņojumi:

Bibliotēkas lietošanas noteikumi no 2021. gada 3.jūnija

FOTO / VIDEO / PDF / POWERPOINT
drukāt
Bibliotēkas lietošanas noteikumi no 2021. gada 3.jūnija

Ir mainīti noteikumi bibliotēku lietotāju apkalpošanai Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā no 3.jūnija un Kuldīgas novada pagastu bibliotēkās no 4.jūnija:

 1. Apmeklējot bibliotēku, obligāti jālieto sejas aizsargmaska visā bibliotēkas apmeklējuma laikā

 2. Lasītavas un bibliotēkas datori pieejami individuālam (vai vienas mājsaimniecības) apmeklējumam. Uzturēšanās laiks lasītavas zonās – 1 stunda, pie datora – 30 minūtes. Pirms preses izdevumu lasīšanas un bibliotēkas datoru lietošanas obligāti jādezinficē rokas.

 3. Tiek nodrošināti printēšanas, skenēšanas, laminēšanas pakalpojumi.

 4. Apmeklētāju skaits Kuldīgas Galvenās bibliotēkas ēkā un Mākslas Namā – ierobežots (līdz 5 apmeklētājiem vienlaicīgi katrā bibliotēkas vai Mākslas nama stāvā), ievērojot 2 metru distanci (norādīta uz grīdas ar dzelteni melnām svītrām), pagastu bibliotēkās lasītāju maksimālo skaitu nosaka katras bibliotēkas vadītājs, ņemot vērā telpu lielumu. Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā nodrošināta vienvirziena apmeklētāju plūsma. Ja bibliotēku vienlaicīgi vēlēsies apmeklēt vairāk cilvēku, bibliotēkas darbinieki aicinās pārējos uzgaidīt ārpus bibliotēkas telpām. Bibliotēkas apmeklējums ir individuāls (izņemot vienas mājsaimniecības locekļus).

 5. Lasītāju apkalpošana notiek šādi:
  5.1. Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā: Ienākot bibliotēkā, lasītājs nodod izlasītās grāmatas norādītajā grāmatu nodošanas punktā to ievietošanai karantīnā uz 72 stundām. Grāmatas nodot iespējams arī grāmatu nodošanas kastē ārpus bibliotēkas telpām.
  Pagastu bibliotēkās izlasītās grāmatas tiek nodotas bibliotēkas vadītāja norādītajā vietā.

  5.2. Pēc tam jādezinficē rokas un var doties lasītāju apkalpošanas zālē izvēlēties jaunu lasāmvielu, ievērojot 2 metru distanci un vienvirziena pārvietošanos.
  5.3. Grāmatu un periodisko izdevumu lasīšana uz vietas bibliotēkā atļauta, lasītavas zonā vienlaicīgi uzturoties 1 apmeklētājam (vai vienai mājsaimniecībai), līdztekus lasītavas grāmatas un preses izdevumi tiek izsniegti lasīšanai mājās, izņemot jaunākos numurus.
  5.4. Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, ja iespējams, aicinām grāmatas rezervēt jau iepriekš caur elektronisko katalogu vai pa telefonu.
  5.5. Bibliotēkas patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm. Tāpat arī bibliotēkas lūdz ievērot klepošanas un šķaudīšanas higiēnu, aizliekot priekšā elkoni.

 6. Lasītājiem pēc pieprasījuma tiek nodrošināta bezkontakta grāmatu izsniegšanas iespēja ārpus bibliotēkas telpām, par to iepriekš jāvienojas telefoniski vai e-pastā.

 7. Lai pasargātu cits citu no inficēšanās, bibliotēkas ievēro sanitārās drošības noteikumus, darbinieki ir nodrošināti ar individuālās aizsardzības līdzekļiem. Darbinieki, kas nestrādā aiz norobežojošajiem aizsargstikliem, klientu apkalpošanas telpās lieto sejas maskas. Notiek regulāra telpu, virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana ik pēc 2 stundām, atverot logus. Nodotās grāmatas tiek ievietotas karantīnā uz 72 h pirms atkārtotas ievietošanas fondā. Pie ieejas klientu apkalpošanas zālē ir izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem. Atbilstoši jaunām sanitārā protokola prasībām var tikt izdarītas izmaiņas, par ko bibliotēkas lietotāji tiks informēti kā internetvidē, tā bibliotēkās uz vietas.