MĒS NODROŠINĀM NEIEROBEŽOTU PIEEJU INFORMĀCIJAI
UN LABU LASĀMVIELU ATPŪTAI
Bibliotēkas paziņojumi:

Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas Covid-19 ierobežojumu laikā

FOTO / VIDEO / PDF / POWERPOINT
drukāt
Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas Covid-19 ierobežojumu laikā

No 2020. gada 24. augusta, ievērojot Kultūras ministrijas un Veselības ministrijas izstrādātā sanitārajā protokola noteiktās prasības, Kuldīgas Galvenā bibliotēka atvieglo bibliotēkas lietošanas noteikumus.

Aicinām pievērst uzmanību tam, ka piesardzības nolūkos pastāv dažādi ierobežojumi, kas var mainīties atkarībā no situācijas.

 • Ja jūtaties slikti – aicinām neapmeklēt bibliotēku, bet sargāt sevi un citus! Grāmatas iespējams saņemt drošā bezkontakta ceļā ārpus bibliotēkas telpām, iepriekš piezvanot uz bibliotēku.
 • Maksimālais lasītāju uzturēšanās laiks bibliotēkā 2 h.
 • Maksimālais datora lietošanas laiks – 1 h.
 • Apmeklētāju skaits Kuldīgas Galvenās bibliotēkas ēkā – ierobežots (līdz 20 apmeklētājiem vienlaicīgi katrā bibliotēkas stāvā), ievērojot 2 metru distanci (norādīta uz grīdas ar dzelteni melnām svītrām). Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā apmeklētāju plūsmu regulēs pie ieejas lasītāju apkalpošanas zālē – garderobes telpā. Ja bibliotēku vienlaicīgi vēlēsies apmeklēt vairāk cilvēku, bibliotēkas darbinieki aicinās pārējos uzgaidīt ārpus bibliotēkas telpām.
 • Lasītāju apkalpošana notiek šādi:
  • Ienākot bibliotēkā, lasītājs nodod izlasītās grāmatas norādītajā grāmatu nodošanas punktā to ievietošanai karantīnā.
  • Grāmatas nodot iespējams arī grāmatu nodošanas kastē ārpus bibliotēkas telpām.
  • Pēc tam jādezinficē rokas un var doties lasītāju apkalpošanas zālē izvēlēties jaunu lasāmvielu, ievērojot 2 metru distanci. Bibliotēkas pasākumu apmeklētājiem jāseko norādēm to norises vietā.
 • Grāmatu un periodisko izdevumu lasīšana uz vietas bibliotēkā atļauta līdz 2 h ievērojot 2 metru distanci no citiem lasītājiem. Joprojām iespēja paņemt žurnālus (izņemot pēdējo numuru) lasīšanai uz mājām uz laiku ne ilgāku par 24 stundām.
 • Bibliotēkā darbam ir pieejami 4 datori (ievērojot drošu distanci  - 2 datori bibliotēkas 1.stāvā un 2 datori 2. stāvā). Strādājot pie datora ir jāievēro maksimālais datoru lietošanas laiks bibliotēkā (1 h) un jādezinficē rokas pirms to lietošanas.
 • Kuldīgas Galvenās bibliotēkas Bērnu Literatūras centrā maksimālais uzturēšanās laiks 2 h, lasītājiem jāievēro 2 metru distance, pieejami 2 datori, kas paredzēti tikai noteiktu darbu veikšanai (izglītošanās nolūkos un informācijas meklēšanai utml.), nevis izklaidei.
 • Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, ja iespējams, aicinām grāmatas rezervēt jau iepriekš caur elektronisko katalogu vai pa telefonu
 • Bibliotēkas patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm. Tāpat arī bibliotēkas lūdz ievērot klepošanas un šķaudīšanas higiēnu, aizliekot priekšā elkoni.

Lai pasargātu cits citu no inficēšanās, bibliotēkas ievēro sanitārās drošības noteikumus, darbinieki ir nodrošināti ar individuālās aizsardzības līdzekļiem. Notiek regulāra telpu, virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana, atverot logus. Nodotās grāmatas tiek ievietotas karantīnā uz 72 h pirms atkārtotas ievietošanas fondā. Pie ieejas klientu apkalpošanas zālē ir izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem.

Aicinām sekot līdzi jaunumiem mūsu tīmekļvietnē biblio.kuldiga.lv un sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Atbilstoši jaunām sanitārā protokola prasībām var tikt izdarītas izmaiņas, par ko bibliotēkas lietotāji tiks informēti kā internetvidē, tā bibliotēkās uz vietas.

Kuldīgas Galvenās bibliotēkas kontaktinformācija jautājumiem: e-pasts biblioteka@kuldiga.lv, tālrunis  25618263.