MĒS NODROŠINĀM NEIEROBEŽOTU PIEEJU INFORMĀCIJAI
UN LABU LASĀMVIELU ATPŪTAI
Bibliotēkas paziņojumi:

Pasākumi un izstādes bibliotēkās janvārī

Papildināts 2020. g. 16. janvārī
FOTO / VIDEO / PDF / POWERPOINT
drukāt
Pasākumi un izstādes bibliotēkās janvārī

Kāda ir Tava 2020. gada apņemšanās? Izlasīt vairāk grāmatu? Apmeklēt mākslas un kultūras pasākumus? Tikties ar iedvesmojošiem cilvēkiem? Ieskaties, ko janvārī piedāvā Kuldīgas un Skrundas novada bibliotēkas! Varbūt apmeklējot kādu no tām, spersi pirmos soļus jaunā gada mērķu piepildīšanai.

KULDĪGAS MĀKSLAS NAMS  basifb 

1. stāvā līdz 19. janvārim – kuldīdznieces Dzidras Eglītes personālizstāde.      

 

KULDĪGAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA  basifb

Līdz 20. janvārim – literatūras izstāde “Ekonomikas zināšanas arī tev!” Līdz 31. janvārim – literatūras izstāde “Jauns gads, un ziemai vārti vaļā”.

15. janvārī plkst. 16.30 bibliotēkas 2. stāvā – ceļotmīļu tikšanās “Saulainā Spānija kopā ar Dainu Girvaiti”.

28. janvārī plkst. 16.00 bibliotēkas 1. stāvā – Lasītāju klubs.

29.janvārī Kultūras darbinieku svētki. Bibliotēka atvērta no plkst. 9.00 līdz 13.00

30.janvārī metodiskā diena - bibliotēka slēgta!

31. janvārī plkst. 16.00 bibliotēkas 2. stāvā – tikšanās ar somu rakstnieci Heli Lāksonenu un Guntaru Godiņu.

 

LAIDU PAGASTA BIBLIOTĒKAbasifb

No 8. līdz 31. janvārim rokdarbu kopas “Čaupes” izstāde.

31. janvārī plkst. 14.30 Interešu kluba “Dzīvot Laidos” tikšanās.

 

PADURES PAGASTA BIBLIOTĒKA basifb

Janvārī Ausmas Burkovskas rokdarbu izstāde “Mans vaļasprieks – sutaža rotas”.

 

PELČU BIBLIOTĒKA basifb

Janvārī Jāņa Krasta panorāmfotoizstāde.

 

PRIEDAINES BIBLIOTĒKA basifb

Līdz 29. februārim Daigas Rozevskas gleznu izstāde.

27. janvārī plkst. 14.00 Lasītāju kluba tikšanās.

 

RUMBAS BIBLIOTĒKA basifb

6.janvārī plkst. 14.00 Pasākums lasītājiem “Kolāžu veidošana”.

28. janvārī plkst. 10.00 Radošā darbnīca kopā ar Baibu Rozevsku.

 

SERMĪTES BIBLIOTĒKA basifb

No 6. līdz 31. janvārim Vivantas Volkovas izstāde “Latvijas dievnami”.

23. janvāri plkst. 12.00 Lasītāju kluba tikšanās.

 

SNĒPELES BIBLIOTĒKA basifb

Janvārī Snēpelenieces Ingas Žagatas rokdarbu izstāde.

 

TURLAVAS BIBLIOTĒKA basifb

Visu janvāri “Iepiko vēlējumu!” –  ikviens aicināts iepikot vēlējumu uz vēlējumu sienas.

Janvārī un februārī Artas Brices fotostāstu izstāde “Ja grāmatas prastu runāt”.

30.janvārī plkst. 12.00 Interešu kluba tikšanās.

 

VĀRMES PAGASTA BIBLIOTĒKA basifb

Janvārī Rokdarbnieku, amatnieku rotu un citu interesantu izstrādājumu izstāde.

6. janvārī plkst. 18.00 Stāstnieku tikšanās “Vārme - manas mājas”.

13. janvārī plkst. 17.00 Rokdarbu pulciņa dalībnieku tikšanās.

20. janvārī plkst. 18.00 Lasītāju kluba dalībnieku tikšanās.

27. janvārī plkst. 17.00 Grāmatu meklēšanas un lasīšanas pasākums “Lielais lasis”.

 

VILGĀLES BIBLIOTĒKA basifb

No 3.  līdz 30. janvārim Muhu (Igaunija) muzeja veidota fotoizstāde ar informatīviem tekstiem trijās valodās “Muhu un Latvija”.

 

SKRUNDAS NOVADA BIBLIOTĒKAS

Nīkrāces pagasta bibliotēkabasifb

Janvārī Irēnas Oses rokdarbu izstāde

6.janvārī plkst. 12.00 Lasītāju kluba tikšanās

 

Raņķu pagasta bibliotēka basifb

Janvārī Intas Mednieces keramikas izstāde