MĒS NODROŠINĀM NEIEROBEŽOTU PIEEJU INFORMĀCIJAI
UN LABU LASĀMVIELU ATPŪTAI
Gada biblioteka
Bibliotēkas paziņojumi:

Balso par Latvijas skaistāko ainavu!

Papildināts 2017. g. 16. augustā
FOTO / VIDEO / PDF / POWERPOINT
drukāt
Balso par Latvijas skaistāko ainavu!

Latvijas ainavu dārgumu krātuves “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt” balsošanas posms ir sācies.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Kultūras ministrija, Latvijas Nacionālā bibliotēka un plānošanas reģioni 2017. gadā sāka jauna elektroniska resursa  - Latvijas ainavu dārgumu krātuves “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt” izveidi, kurā līdzdarboties aicināts ikviens Latvijas iedzīvotājs!

Visas Latvijas ainavu dārgumiem pieteiktās ainavas ir izvērtētas, ņemot vērā to vizuālo vērtību un nozīmi Latvijas vēsturē. Informācija par 243 ainavām, kas tiek izvirzītas turpmākam sabiedrības vērtējumam, ir ievietota tīmekļvietnē www.ainavudargumi.lv. Turpmāko mēnešu laikā no tām ir jāatlasa 50 nozīmīgākās Latvijas ainavas, par kurām Latvijas Nacionālās bibliotēkas ainavu dārgumu krātuvē tiks apkopota papildus informācija un gatavota izstāde.

Lai atlasītu 50 nozīmīgākās ainavas, ikviens ir aicināts paust savu viedokli tīmekļvietnē www.ainavudargumi.lv. no 15.augusta līdz 15.oktobrim! Izvēloties sev nozīmīgākās ainavas, jāņem vērā, ka:
-    katra persona ir aicināta savu viedokli paust vienu reizi;
-    sev nozīmīgās ainavas var izvēlēties gan no viena reģiona ainavām, gan arī no visiem pieciem reģioniem;
-    no katra reģiona jāizvēlas ne vairāk kā 10 ainavas (gadījumos, kad kādā plānošanas reģionā tiks izvēlētas vairāk kā 10 ainavas, par to tiks parādīts paziņojums);
-    konsultācijas par balsošanu ir pieejamas publiskajās bibliotēkās un pie vietnē www.ainavudargumi.lv norādītajām kontaktpersonām.

Kurzemes reģionā piedāvāti 50 objekti, t.sk. arī no Kuldīgas, Kuldīgas novada, Alsungas novada un Skrundas novada:

  • Ventas rumbas, Senā ķieģeļu tilta, parka un Alekšupītes ūdenskrituma ainava
  • Kuldīgas vecpilsētas ainava
  • Abavas rumbas ainava
  • Ēdoles pils un apkārtne
  • Riežupes ainava ar ūdenskritumu un smilšu alām
  • Senās jūras krasts un lieknes pļavu ainava Alsungā
  • Alsungas Ziedulejas parka ainava ar estrādi
  • Ventas ainava Skrundā ar dzelzceļa tiltu
  • Ventas - Šķerveļa ielejas ainava

Vienlaikus ar balsošanu visus 243 ainavu dārgumus atbilstoši savas nozares specifikai vērtēs Ainavu ekspertu padome (pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības, Zemkopības un Kultūras ministrijas, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Universitātes, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Lielo pilsētu apvienības, Reģionālo attīstības centru apvienības, Latvijas Arhitektu savienības un Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības). Savukārt plānošanas reģioni apkopos sabiedrības un Ainavu ekspertu padomes vērtējumus. Paredzams, ka kopīgais vērtējums par katra reģiona nozīmīgākajiem 10 ainavu dārgumiem būs zināms novembra vidū.

2017. gada nogalē un 2018. gada sākumā par 50 nozīmīgākajām ainavām tiks apkopota papildus informācija, lai atspoguļotu ainavas mainību vairāku desmitu gadu griezumā – gan vēsturisku fotogrāfiju, gan atmiņu stāstu veidā. Savukārt Latvijas jubilejas gadā šie ainavu dārgumi tiks iemūžināti, pieaicinot profesionālus fotogrāfus.  Katrā reģionā notiks izstāde un diskusija, kurās runās par to, kādu Latviju vēlamies redzēt nākamajās simtgadēs un kas jādara, lai vēlamo mērķi sasniegtu.

Būsim aktīvi un balsosim par ainavām,

kas spēj apstādināt ikdienas steigu, kuras vēlamies piedzīvot atkārtoti un kas satur īpašu vēstījumu, kuru vēlamies ierakstīt Latvijas vēsturē un nodot bērniem un mazbērniem.